Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2001 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Verdiği Dersler

 • Lisans International Economics

 • Lisans Mikro Ekonomi I

 • Doktora İleri Mikroiktisat

 • Yüksek Lisans Mikroiktisadi Analiz

 • Lisans Principles of Macroeconomics

 • Lisans Introduction to Economics I

 • Lisans Principles of Microeconomics

 • Doktora İleri Mikroiktisat

 • Lisans Mikroiktisadi Analiz