Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2010 Koç University, Economics Department Seminar

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

  • 2009 2009 Meeting of Society for Economic Dynamics

    Katılımcı

    İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1