Prof.MURAT TAŞDEMİR


Faculty of Political Sciences, Economics

Economic Theory


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

5

Citation (Scopus)

7

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Iowa State University of Science and Technology, Graduate School Of Art And Sciences, Economics, United States Of America

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Dinamik Stokastik Genel Denge Modellerinde Döngüsel Fayda Fonksiyonları: Makroekonomik Sonuçlar Sustainable Development

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

2012 - 2015

2012 - 2015

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

2010 - 2012

2010 - 2012

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İktisat Bölümü

2006 - 2010

2006 - 2010

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İktisat Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat

Courses

Undergraduate

Undergraduate

International Economics

Undergraduate

Undergraduate

Mikro Ekonomi I

Doctorate

Doctorate

İleri Mikroiktisat

Postgraduate

Postgraduate

Mikroiktisadi Analiz

Undergraduate

Undergraduate

Principles of Macroeconomics

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Economics I

Undergraduate

Undergraduate

Principles of Microeconomics

Doctorate

Doctorate

İleri Mikroiktisat

Undergraduate

Undergraduate

Mikroiktisadi Analiz

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2014

2014

Volatility Spillover Effects in Interregional Equity Markets: Empirical Evidence from Brazil and Turkey

TAŞDEMİR M., Yalama A.

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.50, no.2, pp.190-202, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2010

2010

Estimating monthly employment series for Turkey by State-Space Method

Tasdemir M., Taban S.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.25, no.288, pp.51-80, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Tarihî Kapalı Çarşılara Alışveriş Merkezleri Literatüründen Bir Bakış

Bal F., Taşdemir M.

İnsan ve Toplum, vol.10, no.2, pp.1-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Estimating monthly GDP for Turkey using state space methods

TAŞDEMİR M.

International Research Journal of Finance and Economics, no.17, pp.144-151, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Lead-lag Relations of GDP with Residential and Non-residential Construction in Turkey

TAŞDEMİR M., Ergeç E. H.

The Empirical Economics Letters, vol.7, pp.1195-1202, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Para Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri

TAŞDEMİR M., Ergeç E. H.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.115-132, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Risk Altında Zamanlararası Tercihler: Alternatif Bir Fayda Fonksiyonu

TAŞDEMİR M.

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.14, pp.84-109, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Reel Değişkenler, Zamanlararası İkame ve Riskten Kaçınma

TAŞDEMİR M.

Süleyman Demirel Üniver-sitesi İİBF Dergisi, no.13, pp.391-409, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Dinamik Genel Denge Modellerinde Zamanlararası Tercihler: İndirgenmiş Fayda Teorisi ve Yetersizlikleri

TAŞDEMİR M.

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.12, pp.115-129, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Türkiye’nin Zamanlararası Borçlanma Kısıtının Testi (1980-2004)

TAŞDEMİR M., Azgün S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.20, pp.35-45, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sözleşme İktisadında Etkinlik Sorunu ve Eksik Sözleşmeler Teorisi

TAŞDEMİR M.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.21, pp.115-132, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Consumption and the Risk Free Rates in Turkey: An Empirical Analysis

TAŞDEMİR M.

Dumlupınar University Journal of Social Sciences, pp.35-45, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2012

2012

Time spent studying out of school and student achievement

TAŞDEMİR M.

ICE-TEA 2nd International Congress in Economics, Turkey, 01 October 2012, pp.211

2011

2011

Public Employment and Skill and Skill Distribution

TAŞDEMİR M.

2nd International Congress on Economics, Cyprus (Kktc), 01 January 2011

2009

2009

Uncertainty spillovers between inflation and exchange rates: Evidence from Turkey

TAŞDEMİR M., Aslan M.

Anadolu International Conference in Economics, Turkey, 01 July 2009

2003

2003

Structural VAR Modeling of Monetary Policy for Small Open Economies: The Turkish Case

TAŞDEMİR M., Şıklar İ., Esen E., Özdemir K.

6th ERC/ODTÜ International Conference in Economics, Turkey, 01 January 2003

Books & Book Chapters

2016

2016

Konut Rantının Ekonomik ve Sosyal Maliyetleri

TAŞDEMİR M., Dama A.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2016

2012

2012

Makroekonomi

TAŞDEMİR M., Yıldırım K., Karaman D.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012

2008

2008

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri

TAŞDEMİR M., Kaplan M.

in: Kalkınma Ekonomisi-Seçme Konular, Taban S., Kar M., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.7-33, 2008

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

Rekabet Kurumu Kararlarının Makroekonomik Etkileri

Project Supported by Other Official Institutions

TAŞDEMİR M. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

Konut Rantının Ekonomik ve Sosyal Maliyetleri

Project Supported by Other Official Institutions

TAŞDEMİR M. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Durumu

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

TAŞDEMİR M.

Activities in Scientific Journals

2006 - 2011

2006 - 2011

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

Econometric Society

Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Türkiye Ekonomi Kurumu

Member

2007 - Continues

2007 - Continues

American Economic Association

Member

Scientific Refereeing

August 2012

August 2012

Economic Modelling

Journal Indexed in SSCI

March 2010

March 2010

Applied Economics

Journal Indexed in SSCI

Scientific Consultations

2015 - Continues

2015 - Continues

Scientific Consultancy

TÜBİTAK

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics , TurkeyCongress and Symposium Activities

15 October 2020 - 15 October 2020

15 October 2020 - 15 October 2020

Economic Research Forum 26th Annual Conference (Webinar)

Invited Speaker

Al-Qahira-Egypt

29 July 2020 - 29 July 2020

29 July 2020 - 29 July 2020

Economic Research Forum 26th Annual Conference (Webinar)

Session Moderator

Al-Qahira-Egypt

02 March 2020 - 03 March 2020

02 March 2020 - 03 March 2020

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı, Eşitsizlikler Atölyesi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Koç University, Economics Department Seminar

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

2009 Meeting of Society for Economic Dynamics

Attendee

İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 1