Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - 2013Diğer

    Universitad Karlsruhe, The Institute For Biological Interfaces, The Institute For Biological Interfaces

  • 1995 - 2003Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Tekstil Mühendisliği