Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2000’Lİ YILLARIN EĞİTİM PROBLEMLERİNE 1920’LERDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DEWEY’DEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.667-689, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Değerlendirme Farklılıkları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.269-292, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’daki Çocuk Üniversitelerine Yönelik Bir Değerlendirme

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Temmuz 2019, ss.969-980

Eğitim Denetimi Sisteminde Yapılan Güncel Değişikliklerin Milli Eğitim Şura Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.621-623

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Okullar Açısından İncelenmesi

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2016, ss.170-179

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimde Yaşadıkları Sorunlar

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2011, ss.404-413

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Hukuku

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Eğitimde Hesap Verebilirlik

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

State and Administration in a Changing World

Challenges Associated with Administrative and Professional Accountability in the Turkish Educational System, Nemec J., Peters G, Editör, Nıspacee Press, Bratislava, ss.271-282, 2010