Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2000’Lİ YILLARIN EĞİTİM PROBLEMLERİNE 1920’LERDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DEWEY’DEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.667-689, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Değerlendirme Farklılıkları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.269-292, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’daki Çocuk Üniversitelerine Yönelik Bir Değerlendirme

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Temmuz 2019, ss.969-980

Eğitim Denetimi Sisteminde Yapılan Güncel Değişikliklerin Milli Eğitim Şura Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.621-623

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Okullar Açısından İncelenmesi

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2016, ss.60

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimde Yaşadıkları Sorunlar

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2011, ss.404-413

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Hukuku Pratik Çalışmaları

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Eğitim Hukuku Mevzuat Derlemesi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Eğitim Hukuku

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Çocuk Üniversiteleri

Erken Çocuklukta Güncel Konular, Türker Sezer,Ertan Görgü, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.495-517, 2020

Eğitimde Hesap Verebilirlik

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Challenges Associated with Administrative and Professional Accountability in the Turkish Educational System

State and Administration in a Changing World, Nemec J., Peters G, Editör, Nıspacee Press, Bratislava, ss.271-282, 2010

Bilirkişi Raporları