Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • 2007 - 2011 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

 • 2002 - 2006 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik (İngilizce) Öğretmenliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesapverebilirlik

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Deenetimi

 • 2006 Yüksek Lisans

  İlköğretim Okul Yöneticilerinin Performanslarının 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemiyle Değerlendirilmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Content and Language Integrated Learning – Practical Ideas for the Classroom

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Project Center, Exeter, İngiltere

 • 2009How Educational Network - Working in Partnership

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Leargas (National Agency), Dublin, İrlanda