Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinin Kalpazanlıkla Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Öneri Dergisi, cilt.15, ss.105-122, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Kolay Para Kazanmanın Yolu: İhtikâr/Vurgunculuk

Tarih ve Gelecek Dergisi, cilt.5, ss.360-374, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM PARA PİYASALARINDA İHTİKÂRLA MÜCADELESİ

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.129-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II.Abdülhamid Devri Borçları ve Borçlanma Politikası

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.1-2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DEVLETİ’NDE KALPAZANLIK VE SAHTE PARA (1818-1914): KALPAZANLIĞIN VE TEDAVÜL EDEN KALP PARALARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, ss.304-317, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul Et Piyasasını Düzenlemek İçin Alınan Tedbirler

Journal of History Studies, cilt.5, ss.149-175, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Devri ve Sonrasında Osmanlı Piyasalarında İhtikâr Sorunu

Journal of History Studies, cilt.5, ss.303-325, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Piyasasında Halkın Temel Tüketim Maddelerinden Ette Fiyat İstikrarı Sorunu 1850-1918

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.567-589, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI İDARESİ’NİN İHTİKÂRA BAKIŞI VE İHTİKÂR SUÇUNUN CEZASI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.397-420, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngiltere'de Osmanlı Meskukatı Konulu Bir Kalpazanlık Olayı: Anthony Cavocaressi ve Thomas Moss Davası

III.İktisat Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.2, ss.229-240

20.yy Baslarında Rumeli Vilayetlerinin Mali Gücü (1325– 1329/1909–1912)

II.Uluslararası Trakya Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 01 Ekim 2010, cilt.2, ss.885-901

Osmanlı Devleti'nin 1908-1918 Dönemi Gelir ve Giderlerinin Seyri

2.İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 Haziran 2010, cilt.1, ss.505-532

Kitap & Kitap Bölümleri