Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Payitaht'ın Avrupalısı Beyoğlu'nda İdareci Olmak: Mutasarrıf Bahri Paşa'nın Zor Günleri

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.16, pp.201-224, 2020 (International Refereed University Journal)

The Shadow of Paper Money: Counterfeit Paper Money and Some Counterfeit Paper Money Samples (1840-1923)

ÖNERİ, vol.15, no.54, pp.367-411, 2020 (International Refereed University Journal)

Counterfeit Coins in Circulation in the Ottoman Markets (1811-1919

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-23, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinin Kalpazanlıkla Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Öneri Dergisi, vol.15, no.53, pp.105-122, 2020 (International Refereed University Journal)

Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Kolay Para Kazanmanın Yolu: İhtikâr/Vurgunculuk

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.5, no.2, pp.360-374, 2019 (International Refereed University Journal)

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM PARA PİYASALARINDA İHTİKÂRLA MÜCADELESİ

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.14, pp.129-141, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

II.Abdülhamid Devri Borçları ve Borçlanma Politikası

Bilimevi İktisat Dergisi, no.4, pp.1-2, 2018 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI DEVLETİ’NDE KALPAZANLIK VE SAHTE PARA (1818-1914): KALPAZANLIĞIN VE TEDAVÜL EDEN KALP PARALARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.18, pp.304-317, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul'un Temel İhtiyaçlarından Odun ve Kömür'ün (Mahrukat) Üretim Sürecinde ve Arz Piyasasında Yaşanan Problemler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.24, pp.282-305, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul Et Piyasasını Düzenlemek İçin Alınan Tedbirler

Journal of History Studies, vol.5, no.5, pp.149-175, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Mahrukâtın (Odun ve Kömür) Önemi ve Mahrukât Arz Piyasası (1789-1918)

TURKISH STUDIES, vol.8, no.7, pp.487-505, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul Piyasasında Halkın Temel Tüketim Maddelerinden Ette Fiyat İstikrarı Sorunu 1850-1918

TURKISH STUDIES, vol.8, no.6, pp.567-589, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat Devri ve Sonrasında Osmanlı Piyasalarında İhtikâr Sorunu

Journal of History Studies, vol.5, no.2, pp.303-325, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI İDARESİ’NİN İHTİKÂRA BAKIŞI VE İHTİKÂR SUÇUNUN CEZASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.6, pp.397-420, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Counterfeiting Event About Ottoman Coins in England: Atnhony Calvocaressi and Thomas Moss Case

III.İktisat Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.2, pp.229-240

20.yy Baslarında Rumeli Vilayetlerinin Mali Gücü (1325– 1329/1909–1912)

II.Uluslararası Trakya Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 01 October 2010, vol.2, pp.885-901

Osmanlı Devleti'nin 1908-1918 Dönemi Gelir ve Giderlerinin Seyri

2.İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 June 2010, vol.1, pp.505-532

Books & Book Chapters