Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Payitaht'ın Avrupalısı Beyoğlu'nda İdareci Olmak: Mutasarrıf Bahri Paşa'nın Zor Günleri

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.16, pp.201-224, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Counterfeit Coins in Circulation in the Ottoman Markets (1811-1919

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinin Kalpazanlıkla Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Öneri Dergisi, vol.15, no.53, pp.105-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Kolay Para Kazanmanın Yolu: İhtikâr/Vurgunculuk

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.5, no.2, pp.360-374, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM PARA PİYASALARINDA İHTİKÂRLA MÜCADELESİ

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.14, pp.129-141, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

II.Abdülhamid Devri Borçları ve Borçlanma Politikası

Bilimevi İktisat Dergisi, no.4, pp.1-2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI DEVLETİ’NDE KALPAZANLIK VE SAHTE PARA (1818-1914): KALPAZANLIĞIN VE TEDAVÜL EDEN KALP PARALARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.18, pp.304-317, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul Et Piyasasını Düzenlemek İçin Alınan Tedbirler

Journal of History Studies, vol.5, no.5, pp.149-175, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Tanzimat Devri ve Sonrasında Osmanlı Piyasalarında İhtikâr Sorunu

Journal of History Studies, vol.5, no.2, pp.303-325, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI İDARESİ’NİN İHTİKÂRA BAKIŞI VE İHTİKÂR SUÇUNUN CEZASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.6, pp.397-420, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Counterfeiting Event About Ottoman Coins in England: Atnhony Calvocaressi and Thomas Moss Case

III.İktisat Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.2, pp.229-240

20.yy Baslarında Rumeli Vilayetlerinin Mali Gücü (1325– 1329/1909–1912)

II.Uluslararası Trakya Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 01 October 2010, vol.2, pp.885-901

Osmanlı Devleti'nin 1908-1918 Dönemi Gelir ve Giderlerinin Seyri

2.İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Turkey, 24 June 2010, vol.1, pp.505-532

Books & Book Chapters