Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Optimal Number of Remanufacturing in a Circular Economy Platform

International Journal Of Logistics-Research And Applications, no.23, pp.1-22, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Intelligent Campus Implementation For Smart Cities

Sakarya University Journal of Science, vol.23, no.6, pp.1218-1224, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Product Identification System Design Based on Deep Learning

International Journal of Scientific and Technological Research , vol.4, no.10, pp.522-527, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

İnternet Ortamındaki Tüketici Yorumlarından Özet Bilgi Çıkarımı

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp.33-40, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A – Real Time & Intelligent Line Balancing Model

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Turkey, 9 - 11 September 2019, pp.1567-1573

A Real - Time Cyber Platform Enabling Digital Factory

International Symposium for Production Research, Vienna, Austria, 13 - 15 September 2017, pp.775-780

An Entropy Based Model For Understanding The Cause of The Road Accidents

CIE44 & IMSS’ 14, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2014, pp.1-10 Sustainable Development

Evaluation of the Facility Layout Design Parameters Using Fuzzy Decision Making

43rd International Conference on Computers&Industrial Engineering, Victoria-City, Hong Kong, 16 - 18 October 2013, pp.1-12

Ürün Geliştirme Sürecinde Metin Madenciliği Kullanımı

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS), Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.1, pp.246-251

Çeşit Varyant Ürün Ağaçları Verilerinin Otomatik Tanımlanması İçin Model Önerisi

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu – ÜAS 2013, Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.2, pp.1098-1102

A Mobile Framework for Integrating Online Manufacturing Data

The First European Conference in Technology and Society (EUROTECS' 13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 28 June 2013, pp.175-176 Sustainable Development

Customer Facing Processes With Expert System

Proceedings of 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS 2012), Antalya, Turkey, 27 - 28 September 2012, pp.404-413

Automatic Generation of Variants Depending on Changes of Product Properties In A Flexible Manufacturing Environment

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS' 2012), Antalya, Turkey, 27 - 28 September 2012, pp.434-444

Control of Manufacturing Processes: A Case Study In A Furniture Factory

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS' 2012), Antalya, Turkey, 27 - 28 September 2012, pp.445-455

Esnek İmalat Sisteminde Çizelgeleme İçin Öncelik Kuralı Belirlenmesinde Bulanık Mantık Temelli Yaklaşım

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi (YAEM 2011), Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, vol.1, pp.176-185

Bir Gıda Firmasında Yeniden Sipariş Noktası Optimizasyonu

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Kongresi (YAEM 2011), Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, vol.1, pp.240-245

A Demographic Prediction Model Based on Customer Reviews

7th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 15 - 17 September 2010, pp.48-49

Automatically Evaluating of Comments About Products Properties

6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.66-67

Books & Book Chapters

Derin Ögrenme Uygulaması: Derin Ögrenme Tabanlı Kalite Kontrol Uygulama Tasarımı

in: Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları 2, Sevinç Gülseçen,Alpaslan Fığlalı,Orhan Torkul,İhsan Hakan Selvi,Gültekin Çağıl,Muhammed Kürşad Uçar, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.151-164, 2018

Derin Öğrenmeye Giriş

in: Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, Orhan Torkul,Sevinç Gülseçen,Yılmaz Uyaroğlu,Gültekin Çağıl,Muhammed Kürşad Uçar, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.159-169, 2017