Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Bağlamında Afrika Birliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), cilt.4, ss.634-650, 2015 Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Darfûr Sultanı Ali Dinar: Siyaset ve Mukavemet (1856-1916)

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2018, ss.1013

Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü

Uluslararası Afrika’da İslâmiyet –Dünü, Bugünü, Yarını– Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Nisan 2017, ss.207-227

Osmanlı-Cezayir Tevârikleri Münasebetleri: Cânet Nahiyesinde Ezgar-Tevârik Kazasının Kurulması Meselesi

Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 01 Aralık 2016, ss.1-15

Türk Dünya Görüşünün Şâheseri Kutadgu Bilig’de Temsil Makamı ve Faziletsiz İnsan

Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozyumu -Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına-, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım 2016, ss.367-374
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Afrika'nın Önder Şahsiyetleri

Nisyan Perdesi Ardında Gizli Kalmış Bir Hâl Tercümesi: Emir Abdülkâdir el-Hasenî el-Cezâirî (1807-1883), Ahmet Kavas,Muhammed Tandoğan, Editör, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, ss.173-190, 2019 Özet
Link

Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika

1960 Sonrası Küba-Afrika İlişkileri, Kavas A., Tandoğan M., Editör, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, ss.37-73, 2018
Link

Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika

Uganda'nın Bağımsızlığından Günümüze Tanrı'nın Direniş Ordusu: Küresel Aktörler ve Vekâlet Savaşları, Kavas A., Tandoğan M., Editör, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, ss.357-402, 2018
Link

Islam in Africa -Past, Present and the Future (Afrika'da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını-)

Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü, Kavas A., Tandoğan M., Yılmaz M.S., Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.207-232, 2017

Sudan Seyâhatnâmesi

Ed. Prof. Dr. Ahmet Kavas, Kitabevi, İstanbul, 2016

Sessiz Dokunuşlar - Contact Silencieux

Ertürkler A. - Küçükler H., Eds., Tika Yayınları, İstanbul, 2015

Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler

Kuzey Tevârikleri Şeyh-i Ekberi Ahitağıl’ın İkinci Abdülhamid’e Ulaşan İmdat Çığlığı, Kurşun Z., Editör, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, ss.109-136, 2015
Link

Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler

Canet Meselesine Dair [Câmi Bey, Sebîlürreşâd (Sırât-ı Müstakîm)], Kurşun Z., Editör, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, ss.201-211, 2015

Afrika'da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013
Link

Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa]

The Ottoman Involvement in Ethiopia During The Mid-Fifteenth Century (Habeş Eyaleti [5 Temmuz 1555]), ., Editör, Kenz Yayınları, İstanbul, ss.77-111, 2013

Diğer Yayınlar