Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Küresel Rekabet Alanı Kızıldeniz'de Güç Savaşları

Türkiye Günlüğü, no.133, pp.25-34, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nil'in Paylaşılması Meselesi: Hidro-Diplomasi Bağlamında Mısır, Sudan ve Etiyopya Rekabeti

DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.107-120, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Algerian Security Approach towards the Sahel region: Case of Mali

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.27, pp.305-325, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

19. Yüzyılda Osmanlı-Bornu Münasebetleri (Borno-Ottoman Relations in the nineteenth century)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), no.1, pp.35-66, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Somali, Türkiye ile Sil Baştan

Derin Ekonomi, no.14, pp.102-103, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Bağlamında Afrika Birliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), vol.4, no.3, pp.634-650, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kızıldeniz’in Stratejik Dehlek Adaları ve Osmanlı İdaresindeki Konumu

Avrasya Etüdleri, no.40, pp.259-285, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mısır’da İngiliz İşgali: Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887)

İslam Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.138-145, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Darfûr Sultanı Ali Dinar: Siyaset ve Mukavemet (1856-1916)

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 01 October 2018, pp.1013

Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü

Uluslararası Afrika’da İslâmiyet –Dünü, Bugünü, Yarını– Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 April 2017, pp.207-227

Osmanlı-Cezayir Tevârikleri Münasebetleri: Cânet Nahiyesinde Ezgar-Tevârik Kazasının Kurulması Meselesi

Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Turkey, 01 December 2016, pp.1-15

Türk Dünya Görüşünün Şâheseri Kutadgu Bilig’de Temsil Makamı ve Faziletsiz İnsan

Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozyumu -Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına-, İstanbul, Turkey, 18 November 2016, pp.367-374

Books & Book Chapters

Afrika'nın Önder Şahsiyetleri

Alelmas Yayıncılık, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Nisyan Perdesi Ardında Gizli Kalmış Bir Hâl Tercümesi: Emir Abdülkâdir el-Hasenî el-Cezâirî (1807-1883)

in: Afrika'nın Önder Şahsiyetleri, Ahmet Kavas,Muhammed Tandoğan, Editor, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, pp.173-190, 2019 Creative Commons License

1960 Sonrası Küba-Afrika İlişkileri

in: Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika, Kavas A., Tandoğan M., Editor, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, pp.37-73, 2018 Creative Commons License

Uganda'nın Bağımsızlığından Günümüze Tanrı'nın Direniş Ordusu: Küresel Aktörler ve Vekâlet Savaşları

in: Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika, Kavas A., Tandoğan M., Editor, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, pp.357-402, 2018 Creative Commons License

Kuzey Afrika Sahillerinden Büyük Sahra Hinterlandına İslamlaşma Sürecinde Tevâriklerin Rolü

in: Islam in Africa -Past, Present and the Future (Afrika'da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını-), Kavas A., Tandoğan M., Yılmaz M.S., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.207-232, 2017

Sudan Seyâhatnâmesi

Ed. Prof. Dr. Ahmet Kavas, Kitabevi, İstanbul, 2016

Sessiz Dokunuşlar - Contact Silencieux

Ertürkler A. - Küçükler H., Eds., Tika Yayınları, İstanbul, 2015

Kuzey Tevârikleri Şeyh-i Ekberi Ahitağıl’ın İkinci Abdülhamid’e Ulaşan İmdat Çığlığı

in: Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler, Kurşun Z., Editor, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, pp.109-136, 2015

Canet Meselesine Dair [Câmi Bey, Sebîlürreşâd (Sırât-ı Müstakîm)]

in: Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler, Kurşun Z., Editor, Taş Mektep Yayınları, İstanbul, pp.201-211, 2015

Afrika'da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013

The Ottoman Involvement in Ethiopia During The Mid-Fifteenth Century (Habeş Eyaleti [5 Temmuz 1555])

in: Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa], ., Editor, Kenz Yayınları, İstanbul, pp.77-111, 2013

Other Publications

Libya’da Amazigler ve Siyaset

Technical Report, pp.1-40, 2016