Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Government Intervention to the Market Failures and Government Failures in the Energy Sector

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.2, pp.1094-1114, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Participatory Budgeting: A Critical Approach

ISTANBUL JOURNAL OF ECONOMICS, vol.72, no.1, pp.361-384, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Hizmeti Memnuniyeti: İstanbul Örneği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.40, no.2, pp.347-369, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Hizmetine Etkileri

I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 September 2017, pp.52

Türkiye’nin Servet Vergileri Uygulaması ve Adalet Bakımından İncelenmesi

I. International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 September 2017, pp.65

Uluslararası Göç Sorununda Güney-Güney Yaklaşımına Ekonomik Bir Bakış

8. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Belgrade, Serbia, 28 June 2017, pp.159 Sustainable Development

Increasing Efficiency In Public Expenditures: On-The-Job Training For Universities

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.286-288

30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.243-280

Intergovernmental Fiscal Transfers as a Solution to Urban Educational Inequalities

THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS, Illinois, United States Of America, 21 - 25 April 2015, pp.1

Energy Efficiency Finance

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, Italy, 6 - 08 February 2014, pp.265 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

The Evaluation of the Social Security Reform in Turkey in terms of Restoring the Actuarial Balance and Fighting Against Poverty

in: Institutions & Economic Policies Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, İrem Berksoy,Kutlu Dane,Milenko Popovic), Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.19-40, 2017 Sustainable Development

Beps Action Plan and the Current Case of Turkey

in: The Political Economy of Public Finance, Mustaf Çelen,Özkan Zülküfoğlu,Elzbiata Robak, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.165-215, 2017

Ülke Gruplarının Vergi Yapıları Arasındaki Farklılıklar ve Nedenleri

in: Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S.Sami Tan, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.125-141, 2016

Türkiye'de Sosyal Harcamaların Gelişimi ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi

in: Institutions, Society, & Economic Development, M. Mustafa Erdoğdu,Adam Sofronijevic,Sevda Akar, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.89-100, 2016 Sustainable Development