Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Collective Labour Law

Turkish Private Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.137-158, 2019