Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Metabolik Sendrom Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2020 İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2020 Yeni bir ABCC8 gen mutasyonu; MODY tip 12 olabilir mi?

  Metabolik Sendrom Derneği

 • Nisan 2016 Diyabette statin kullanımı Kılavuzlar ne öneriyor Gerçek yaşamda nasıl uygulanıyor?

  Diyabet Derneği

 • Kasım 2015 Kandida Özafajiti ile başvuran ilk tespit diyabet olgusu

  İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 41

h-indeksi (WOS): 2