Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürekli Olay Simülasyonlarında Kesiklileştirme ve Semantik Bilgiye Dayalı Sorgu Yapıları

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.11, ss.342-349, 2019 Özet
Link

Agent‐based Dynamically Reconfigurable Missile Modelling

Sakarya University Journal Of Science, cilt.22, ss.1466-1476, 2018
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Optimization Model for Variable Ordering in Qualitative Constraint Propagation

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, Nevşehir, Türkiye, 21 Haziran 2018, ss.1-14

GENEL AMAÇLI BİLEŞEN TABANLI UÇUŞ MODELİ

7. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS'2017), Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2017, ss.308-320

Etmen tabanlı Dağıtık Etkileşimli Simülasyon

Ulusal Modelleme ve Simülasyon Sempozyumu-USMOS 2015, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.438-448

İşletim Zamanlı Koşum Analizi

Ulusal Modelleme ve Simülasyon Sempozyumu-USMOS 2015, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.417-426

üksek Düzeyli Mimari Bazlı Simülasyonlar Üzerinde Dinamik Yük Dengeleme

Ulusal Modelleme ve Simülasyon Sempozyumu-USMOS 2015, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.325-336

Etmen tabanlı Simülasyon Ontolojisi

Ulusal Modelleme ve Simülasyon Sempozyumu-USMOS 2015, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.427-437

Simülasyon Kavramsal Modeli ve Senaryoları Doğrulaması

Ulusal Modelleme ve Simülasyon Sempozyumu-USMOS 2015, Ankara, Türkiye, 11 Kasım 2015, ss.405-416

ZAMANSAL MUHAKEME İLE DURUM TABANLI DAVRANIŞ ÜRETİMİ

USMOS 2013, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2013, ss.425-434 Özet
Link

ETMEN PROGRAMLAMADA CEPHE TABANLI PROGRAMLAMA BAKIŞI

USMOS 2013, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2013, ss.415-424 Özet
Link

EtSiS: Etmen tabanlı Simülasyon Sistemi

4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2011

ETSiS: Etmen Tabanlı Simülasyon Sistemi ve Model Tabanlı Doğrulama ve Geçerleme

2. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.235-244

AdSiF: Agent driven simulation framework

Huntsville Simulation Conference: "Modeling and Simulation: Providing Answers to Real World Questions", HSC 2005, Huntsville, AL, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Ekim 2005, ss.3-13
Link

Simulation based facility layout planning: A DEVS implementation

Huntsville Simulation Conference: "Modeling and Simulation: Providing Answers to Real World Questions", HSC 2005, Huntsville, AL, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Ekim 2005, ss.14-27
Link

A Generic Fusion Tool on Command Control of C4ISR Simulations

RTO SPECIALISTS’ MEETING “, Information Fusion for Command Support” IST-055/RSM-001, Hollanda, 01 Kasım 2005

DEVS/RAP Agent-Based Simulation

AI, Simulation & Planning in High Autonomy Systems-AIS’2002, Portekiz, 01 Nisan 2002

A Comparison between Qualitative Simulation and Traditional Simulation: Bridging the Conceptual Gap

AI, Simulation & Planning in High Autonomy Systems-AIS’2002, Portekiz, 01 Nisan 2002

Constraint Lattice in Qualitative Simulation

The Huntsville Simulation Conference 2000, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Ekim 2000

A Temporal Verification Framework for DEVS/HLA Models

Fall Simulation Interoperability Workshop 2000, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Eylül 2000

Intelligent element Assessment in HLA FEDEP Process

11th International Conference, Exhibition and Network Training, Education and Simulation, ITEC 2000, Hollanda, 01 Mayıs 2000

HLA’de Yapay Zeka Eleman Seçim Desteği

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 1999

Grafik Kullanıcı Arayüzü Değerlendirme Kriterleri

15. Ulusal Bilişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 1998

Artificial Neural Networks Embedded in Simulation

11th European Simulation Multiconference (ESM'97), Türkiye, 01 Temmuz 1997

Simülasyonda Yapay Zeka Desteği ", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı

YA/EM- Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 1995, ss.699-705

Tam-Zamanlı Üretim Sistem Simülasyonu

ORENKO-Orman Endüstri Mühendisliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 01 Kasım 1993, ss.699-705

Atelye Tipi Üretim Sistemlerinde Performans Kriteri Değerlendirme ve Bir Simülasyon Örneği

ORENKO-Orman Endüstri Mühendisliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 01 Kasım 1993, ss.1095-1098

Kitap & Kitap Bölümleri

Simulation for Industry 4.0

Smart Combat Simulations in Terms of Industry 4.0, Gunal M., Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.1-33, 2019

Diğer Yayınlar