Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Informing Primary and Secondary School Students about Cystic Echinococcosis in Seferihisar District of Izmir Province

8th NATIONAL AND 1st INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATIDOLOGY, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.1-2