Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meniere hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkisi: Bir odak grup çalışması

9. Ulusal Odyoloji ve konuşma bozuklukları kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.56

Evaluation of the pitch perseption abilities of adult cochlear implant recipients

15. International Conferens on Cochlear Implant., Antwerp, Belçika, 27 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.25