Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Ruh Sağlığını Güçlendirme Projesinin Akademik Danışma Kurulu Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 1. TOPLULUK TEMELLİ HİZMETLERDE “AKRAN DESTEĞİ” SEMPOZYUMU

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Erenköy Psikiyatri Hemşireliği Günleri 2

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Engellilikte Dayanışma ve Ailenin Güçlendirilmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 V.Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Fransız Lape I. Psikiyatri Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Psiko Onkoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 İstanbul Bağımlılık Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Çekirdek Eğitim Programı 5. Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 IV. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2015 21. Sosyal Psikiyatri Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 1. Ulusal Cised Sağlık Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 2. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 8. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1