Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

KAMU KURUMLARINDA ETİK LİDERLİK ALGISI: KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

TURKISH STUDIES, vol.12, no.3, pp.167-186, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Şeffaflık İlkesinin Rus Yönetim Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi: Gorbaçov Dönemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.56, pp.136-146, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sembolik Temsil Bağlamında Bürokrasinin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ E-DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.81-94, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

TEMSİLİ BÜROKRASİ SIFIR TOPLAMLI BİR OYUN MUDUR? LİTERATÜR KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.68-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEMSİLİ BÜROKRASİ KURAMININ ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

6. ULUSLARARASI BAŞKENT FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.31-37

Türkiye'de Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Politikaları

ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI SEMPOZYUMU Bir Kamu Politikası Olarak BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Turkey, 20 December 2018, pp.1

TÜRKİYE’NİN ORTA ASYADA TÜRKÇÜLÜK SİYASETİ NE KADAR BAŞARILI

ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 05 May 2018, pp.1

Books & Book Chapters

Ulusal Düzeyde Bağımlılıkla Mücadele Politikaları ve İyi Uygulama Örnekleri

in: Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Ateş H., Koçak A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, ;Ankara, pp.83-112, 2018

Max Weber, Mary Parker Follett, Dwigt Waldo

in: Max Weber'den Dwight Waldo'ya Kamu Yönetimi, Oktay Koç, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-480, 2017