Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2016 - 2017 Doctorate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  “Kamu Kurumu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeylerinin Çalışan Algısı Yönüyle İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği”

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English