Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNDE REHİN VERENİN REHİN KONUSU ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARI

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.329-344, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilinmeyen Bir Kurum Olarak TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Legal Hukuk Dergisi, cilt.16, ss.4679-4726, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karşılaştırmalı Hukukta Mahkeme Dışı Boşanma Kurumu

Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu/Maltepe Üniverstesi, İstanbul, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.11-14

TMK m. 838 Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu/Maltepe Üniversitesi , İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.51-52

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizmde Kadın Olmak

Türk Hukuku’nda Kadın, Ahmet Vatan, Editör, Değisim Yayınları, Sakarya, ss.29-64, 2019

Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı, 26-27 April 2019

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ölümü Halinde Mal Rejmine Uygulanacak Hukuk, Prof.Dr. Şükran ŞIPKA, Editör, Onikilevha, İstanbul, ss.39-44, 2019

Vekâlet Sözleşmesi Kısa Şerhi

TBK m. 508 uyarınca Vekilin Hesap Verme Borcu, Av. Hakan Tokbaş, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.90-106, 2017