Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNDE REHİN VERENİN REHİN KONUSU ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARI

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.329-344, 2019 (National Refreed University Journal)

Bilinmeyen Bir Kurum Olarak TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Legal Hukuk Dergisi, vol.16, no.190, pp.4679-4726, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karşılaştırmalı Hukukta Mahkeme Dışı Boşanma Kurumu

Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu/Maltepe Üniverstesi, İstanbul, Turkey, 21 February 2019, pp.11-14

TMK m. 838 Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu/Maltepe Üniversitesi , İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.51-52

Books & Book Chapters

Türk Hukuku’nda Kadın

in: Turizmde Kadın Olmak, Ahmet Vatan, Editor, Değisim Yayınları, Sakarya, pp.29-64, 2019

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Ölümü Halinde Mal Rejmine Uygulanacak Hukuk

in: Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı, 26-27 April 2019, Prof.Dr. Şükran ŞIPKA, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.39-44, 2019

TBK m. 508 uyarınca Vekilin Hesap Verme Borcu

in: Vekâlet Sözleşmesi Kısa Şerhi, Av. Hakan Tokbaş, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.90-106, 2017