Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between self-efficacy and sexual function after open heart surgery

European Journal Of Cardiovascular Nursing, cilt.20, sa.4, ss.376-382, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Self-disclosure, Empathy and Anxiety in Nurses

Perspectives In Psychiatric Care, cilt.0, sa.0, ss.1, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Turkish adaptation of the compassionate communication scale: A validity and reliability study

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, cilt.57, sa.1, ss.43-49, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.28, sa.1, ss.72-81, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.99-107, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prevalence of Premenstrual Syndrome and Using Traditional and Complementary Medicine Therapies Among Nursing Students

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , cilt.6, sa.2, ss.109-115, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adölesan Dönemden Yaşlılığa Kadın Cinsel Fonksiyon Değişiklikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı

Journal of Education and Research in Nursing, cilt.18, sa.1, ss.101-106, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebelik ve Doğum Yönetimi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.99-104, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PRENATAL PERİODONTAL HASTALIKLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.311-318, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnfertilite ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, sa.1, ss.157-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bakımında Duyarlı Sevgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.37-40, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.41-47, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dyadic adjustment and sexual function in postmenopausal women

Annals of Medical Research, cilt.37, sa.3, ss.955-963, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertilite ve yaşam kalitesi: Sistematik derleme

Androloji Bülteni, cilt.21, ss.164-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of Prenatal Distress and Depressive Symptoms in Women with Gestational Diabetes

Assesment of Prenatal Distress and Depressive Symptoms in Women with Gestational Diabetes, cilt.3, sa.2, ss.73-78, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care

3rd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2020

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA EŞ UYUMU VE CİNSEL FONKSİYON DURUMU

4 T H INTERNATIONAL CONGRESS ONWOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Evaluation of Self-Efficacy and Sexual Functions of Patients Undergoing Cardiac Surgery During Rehabilitation

Incare 2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Menopoz Döneminde Yaşanan Jinekolojik Sorunlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

Kadın Yaşam Dönemlerinin Cinsel Fonksiyona Etkisi ve Hemşirelik Bakımı

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

İNFERTİLİTE VE CİNSEL YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

HEMŞİRELERİN VE EBELERİN GEBELİKTE AĞıZ VE DİŞ SAĞLıĞı HAKKıNDA BİLGİ VE TUTUMLARı

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

Assesment of prenatal distress and deppressive symptoms in women with gestational diabetes.

I. International and II. National Women’s Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2018

Prenatal periodontal hastalıklarda güncel yaklaşımlar ve hemşirelik bakımı

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018