Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Self-disclosure, Empathy and Anxiety in Nurses

Perspectives In Psychiatric Care, vol.58, no.2, pp.724-732, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Sexual Counseling with the PLISSIT Model: A Systematic Review

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY, vol.48, no.3, pp.309-318, 2022 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Relationship between self-efficacy and sexual function after open heart surgery

European Journal Of Cardiovascular Nursing, vol.20, no.4, pp.376-382, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.28, no.1, pp.72-81, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Open Heart Surgery on Female Sexual Function and Sexual Counseling

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.341-345, 2022 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Gynecologic Surgery: A Systematic Review

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.331-338, 2022 (International Refereed University Journal)

Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.99-107, 2021 (International Refereed University Journal)

Prevalence of Premenstrual Syndrome and Using Traditional and Complementary Medicine Therapies Among Nursing Students

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , vol.6, no.2, pp.109-115, 2021 (International Refereed University Journal)

Adölesan Dönemden Yaşlılığa Kadın Cinsel Fonksiyon Değişiklikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı

Journal of Education and Research in Nursing, vol.18, no.1, pp.101-106, 2021 (National Refreed University Journal)

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebelik ve Doğum Yönetimi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.99-104, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

PRENATAL PERİODONTAL HASTALIKLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.311-318, 2020 (National Refreed University Journal)

İnfertilite ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri

Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.1, pp.157-162, 2020 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Bakımında Duyarlı Sevgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, vol.2, no.1, pp.37-40, 2020 (National Refreed University Journal)

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-47, 2020 (National Refreed University Journal)

Dyadic adjustment and sexual function in postmenopausal women

Annals of Medical Research, vol.37, no.3, pp.955-963, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnfertilite ve yaşam kalitesi: Sistematik derleme

Androloji Bülteni, vol.21, pp.164-170, 2019 (Other Refereed National Journals)

Assesment of Prenatal Distress and Depressive Symptoms in Women with Gestational Diabetes

Assesment of Prenatal Distress and Depressive Symptoms in Women with Gestational Diabetes, vol.3, no.2, pp.73-78, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care

3rd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2020

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA EŞ UYUMU VE CİNSEL FONKSİYON DURUMU

4 T H INTERNATIONAL CONGRESS ONWOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019

Evaluation of Self-Efficacy and Sexual Functions of Patients Undergoing Cardiac Surgery During Rehabilitation

Incare 2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

Menopoz Döneminde Yaşanan Jinekolojik Sorunlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019

Kadın Yaşam Dönemlerinin Cinsel Fonksiyona Etkisi ve Hemşirelik Bakımı

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

İNFERTİLİTE VE CİNSEL YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

HEMŞİRELERİN VE EBELERİN GEBELİKTE AĞıZ VE DİŞ SAĞLıĞı HAKKıNDA BİLGİ VE TUTUMLARı

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018

Assesment of prenatal distress and deppressive symptoms in women with gestational diabetes.

I. International and II. National Women’s Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2018 Sustainable Development

Prenatal periodontal hastalıklarda güncel yaklaşımlar ve hemşirelik bakımı

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018