Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’da 20. Yüzyılda Kentsel Ölçekteki Değişimler: Millet Caddesi ve Yitirilen Anıt Eserler

Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, II.Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.555-576

Türkiye Endüstri Mirasının Önemli Bir Bileşeni Olarak Demiryolları:Kars Garı

Akdeniz Üniversitesi, 3.Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu: Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2018, ss.296-304

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar