Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of environmental and social sustainability practices on sourcing behavior

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT, cilt.46, sa.5, ss.469-491, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALGILANAN RİSK VE YENİLİKÇİLİĞİN TÜKETİCİ DİRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EBEVEYNLERİN ORGANİK GIDALARA KARŞI TUTUMLARI

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.429-441, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Online Alışverişlerde Kargo Hizmetlerinin Tüketici Algılarına Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.23, ss.2011-2030, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİCİLERİN PLASTİK MARKET POŞETLERİYLE İLGİLİ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SENARYO BAZLI DENEY YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.122-137, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.949-974, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

DİJİTAL KORSANLIĞA KARŞI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OLUMSUZ TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.14, sa.52, ss.340-355, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketici Boykot Etkinliği Üzerinde Materyalizm Etki Alanları ve Algılanan Risk Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.355-369, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of retailers' sustainability and price on consumers' responses in different cultural contexts

INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH, cilt.29, sa.4, ss.430-455, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Online Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Sistemleri ile İlgili Kalite Algısının Tespiti

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.29, ss.1423-1444, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Tarihine Dönemsel Bir Bakış

The Journal of Academic Social Science, sa.77, ss.231-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Boykotlara Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Menşei Ülke ve Sürdürülebilirliğin Etkileri

The Journal of Academic Social Science, sa.61, ss.54-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrim İçi̇ Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Pamukkale Ãœniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.159-169, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Consumer Response to Different Types of Website Interactivity

International Journal of Business and Management Invention, cilt.5, sa.4, ss.5-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumers’ Perceptions of Pirated Textbooks: The Moderating Role of Quality

International Journal of Research in Finance and Marketing, cilt.6, sa.3, ss.73-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Influencing Managers’ Environmental Sustainability Intention: A Conceptual Analysis

International Journal of Advances in Management and Economics, cilt.5, sa.2, ss.149-155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Consumers’ Attitudes towards Green Marketing and Convenience

International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, cilt.5, sa.1, ss.13-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gender Role on Service Quality Perception About Online Education

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.80

YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

International Conference on Global Competition & Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 09 Kasım 2017, ss.91-97

Companies' Sustainability Practices and Consumer Boycotts: A Conceptual Model

International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapeşte, Macaristan, 26 Ekim 2017, ss.943-945

EKOLOJİK İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARININ TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 12 Ekim 2017, ss.249-252

Consumers’ Sustainability Perceptions: A Focus Downstream in the Supply Chain

Academy of International Business Conference, Savannah, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Kasım 2015, ss.44

Kitap & Kitap Bölümleri

The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management

GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry, Chaudhuri S. and Ray N., Editör, Igı Global Publications, Pennsilvanya, ss.189-211, 2018