Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management

ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, pp.706-723, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

The impact of environmental and social sustainability practices on sourcing behavior

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT, vol.46, no.5, pp.469-491, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Does the Use of Foreign Languages in Different Types of Products Lead to Different Consumer Perception?

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSUMER MARKETING, vol.33, no.4, pp.386-398, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Wanna Be a Friend on Social Media? Effect of Communication Style on Consumers

INTERNATIONAL JOURNAL OF ONLINE MARKETING, vol.11, no.3, pp.64-79, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

THE EFFECTS OF PERCEIVED RISK AND INNOVATIVENESS ON CONSUMER RESISTANCE: ATTITUDES OF PARENTS TOWARDS ORGANIC FOODS

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.2, pp.429-441, 2020 (National Refreed University Journal)

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CONSUMERS' PERCEPTIONS ABOUT PLASTIC MARKET BAGS BY SCENARIO-BASED EXPERIMENTAL METHOD

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.122-137, 2020 (National Refreed University Journal)

The Effect of Courier Services on Consumer Perceptions in Online Shopping

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.2011-2030, 2020 (Other Refereed National Journals)

GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.18, pp.949-974, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.14, no.52, pp.340-355, 2019 (National Refreed University Journal)

Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.355-369, 2019 (Other Refereed National Journals)

The impact of retailers' sustainability and price on consumers' responses in different cultural contexts

INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH, vol.29, no.4, pp.430-455, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Online Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Sistemleri ile İlgili Kalite Algısının Tespiti

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.29, pp.1423-1444, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pazarlama Tarihine Dönemsel Bir Bakış

The Journal of Academic Social Science, no.77, pp.231-238, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Boykotlara Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Menşei Ülke ve Sürdürülebilirliğin Etkileri

The Journal of Academic Social Science, no.61, pp.54-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevrim İçi̇ Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, pp.159-169, 2017 (National Refreed University Journal)

Consumer Response to Different Types of Website Interactivity

International Journal of Business and Management Invention, vol.5, no.4, pp.5-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Influencing Managers’ Environmental Sustainability Intention: A Conceptual Analysis

International Journal of Advances in Management and Economics, vol.5, no.2, pp.149-155, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Consumers’ Perceptions of Pirated Textbooks: The Moderating Role of Quality

International Journal of Research in Finance and Marketing, vol.6, no.3, pp.73-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Consumers’ Attitudes towards Green Marketing and Convenience

International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, vol.5, no.1, pp.13-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gender Role on Service Quality Perception About Online Education

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Turkey, 07 December 2017, pp.80

YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

International Conference on Global Competition & Innovation Management, İstanbul, Turkey, 09 November 2017, pp.91-97

Companies' Sustainability Practices and Consumer Boycotts: A Conceptual Model

International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapeşte, Hungary, 26 October 2017, pp.943-945

EKOLOJİK İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARININ TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 October 2017, pp.249-252

Consumers’ Sustainability Perceptions: A Focus Downstream in the Supply Chain

Academy of International Business Conference, Savannah, United States Of America, 12 November 2015, pp.44

Books & Book Chapters

The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management

in: GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry, Chaudhuri S. and Ray N., Editor, Igı Global Publications, Pennsilvanya, pp.189-211, 2018