Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Tiyatro Seminerleri 2019

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 From Brussels With Love - Visitor Programme

  Working Group

  Brussels, Belgium

 • 2018 22. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali Eleştiri Atölyesi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 İzmir Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri II: “Edebiyatta Farklı Dünyalar ve Yeni Tasarımlar”

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 2017 International Interdisciplinarity In The Arts Symposiums I: Cinema / Photography

  Session Moderator

  Thessaloniki, Greece

 • 2016 Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması III: Zaman / Mekan Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Irish Society for Theatre Research Annual Conference 2015: Tradition, Transition and Transformation - Performance and Cultural Dynamics

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 CULTHIST'13: CULTURAL HISTORY CONFERENCE / on Symbols in the History of Culture

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Yeditepe Üniversitesi, Vüs’at O. Bener Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Yeditepe Üniversitesi, Vüs'at O. Bener Sempozyumu

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Yeditepe Üniversitesi, Edebiyatta Buluşma II: Edebiyatımızda Mekân

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • July 2013 Yüksek Onur Derecesi (Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı)

  Yeditepe Üniversitesi