Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 1995 - Devam Ediyor ESICM ( Avrupa Yoğun Bakım Birliği)

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Türk Ağrı Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Türk Yoğun Bakım Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor ESPEN ( Avrupa Enteral Parenteral Nutrisyon Birliği)

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Rejyonal Anestezi Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor ESA (Avrupa Anestezistler Birliği )

  Üye

 • 1980 - Devam Ediyor Türk Tabibleri Birliği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2012 Nobel Medicus Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Türkiye Klinikleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Göztepe Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Toksikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2010 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 1995 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi