Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması

Sosyologca, no.10, ss.78-87, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eyleyen İradenin Temsil sorunu

Sosyologca, ss.13-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subjektif Materyalizm Çağı ve Kaybolan Gerçeklik

Sosyologca, ss.77-84, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplum Ve Tarih Metododlojisi Bakımından Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.257-277, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim

Sosyologca, no.4, ss.37-43, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bunalan Kapitalizmin Bunalan Ulus Devleti

Sosyologca, no.3, ss.229-236, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaos İçinde Birlik mi, Bireycilik mi?

Sosyologca, no.2, ss.105-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değer Problemi Ve Dünya Görüşü İlgisine Kısa Bakış

Kutadgubilig, ss.114-119, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tasarım Yetisinin Deneysel Ve İdeal İmkanları Üzerine

Kutadgubilig, no.19, ss.101-108, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sofist Bilgeliğin Empirist Dayanakları Üzerine

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.40, ss.155-162, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peter Sloterdijk'da Varlık Problemine Giriş Denemesi

Kutadgubilig, no.6, ss.119-127, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batı Medeniyet'nin Mutsuz Çocuğu Entelektüel

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.35, ss.163-174, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Ve Erdem Kavramları Arasındaki İlgi Üzerine

Kutadgubilig, no.8, ss.41-49, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zamanın Tin'i Ve Bilgi Teorisi

Kutadgubilig, no.7, ss.55-67, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düşüncenin Mutsuz Biçimi İdeoloji

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.30, ss.273-280, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kötümser Aşk Ve Batı

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.27, ss.114-118, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marksçı Devlet Anlayışı Üzerine

Kutadgubilig, no.5, ss.91-97, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zaman Tarih Ve Varoluş İlişkisi Üzerine

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.10, ss.114-119, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalanın Fenomenolojisi

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.4, ss.87-92, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Felsefe Eğitmeni Nermi Uygur ve Çağrısı

Düşünceleriyle Nermi Uygur, Ayhan Bıçak,Egemen Kuşcu, Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.38-49, 2019

Estetik Kuramcısı ve Sanat Eleştirmeni Olarak İsmail Tunalı

İsmail Tunalı Düşüncesi, Ayhan Bıçak,Ömür Karslı, Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.172-182, 2019

Sanatta Postmodern Obje Kavrayışı ve Zamanın Ruhu İlgisi

Estetik Üzerine Yazılar / Baumgarten'dan Postmodernizme, Gamze Keskin, Editör, Alfa Felsefe, İstanbul, ss.253-272, 2019

Sunu / Önsöz

Gezgin ile Gölgesi, Erkovan, N, Editör, Sule Yayınları, İstanbul, ss.5-12, 2016

Edebi Söylem ve Varoluş

Mühür Kitaplığı, İstanbul, 2015

Hareketli Resim Değil Hareketin Resmi Olarak Sinema ve İfade

Sinema Neyi Anlatır, Oluk Ersümer Ayşe, Editör, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, ss.171-180, 2015

Çağdaş Ayinler Güncel Büyü Unsurları

Navisalvia, Gizem, Kehânet, Büyü, Cennet, B., Editör, Arkeoloji Ve Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.113-120, 2013

Yaşama Felsefesi

Destek Yay., İstanbul, 2010

İbret ve İdrak şairi Olarak Necip Fazıl

Necip Fazıl KIsakürek Kitabı, Mehmet Çetin, Mehmet Nuri Şahin, Editör, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.364-370, 2008

Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Bir Hareket Noktası Olarak Teoman Duralı

Teoman Duralı'ya Armağan, Cengiz Çakmak, Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.480-487, 2008

Ahlak, Estetik ve Şiir

Gendaş A.Ş., İstanbul, 1998

Medya Çağında Düşünce

Era Yayıncılık, İstanbul, 1995