Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması

Sosyologca, no.10, pp.78-87, 2015 (Other Refereed National Journals)

Eyleyen İradenin Temsil sorunu

Sosyologca, no.8, pp.13-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

Subjektif Materyalizm Çağı ve Kaybolan Gerçeklik

Sosyologca, no.7, pp.77-84, 2014 (National Refreed University Journal)

Toplum Ve Tarih Metododlojisi Bakımından Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.24, pp.257-277, 2012 (National Refreed University Journal)

Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim

Sosyologca, no.4, pp.37-43, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bunalan Kapitalizmin Bunalan Ulus Devleti

Sosyologca, no.3, pp.229-236, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kaos İçinde Birlik mi, Bireycilik mi?

Sosyologca, no.2, pp.105-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

Değer Problemi Ve Dünya Görüşü İlgisine Kısa Bakış

Kutadgubilig, no.11, pp.114-119, 2007 (National Refreed University Journal)

Tasarım Yetisinin Deneysel Ve İdeal İmkanları Üzerine

Kutadgubilig, pp.101-108, 2007 (National Refreed University Journal)

Sofist Bilgeliğin Empirist Dayanakları Üzerine

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.40, pp.155-162, 2007 (Other Refereed National Journals)

Peter Sloterdijk'da Varlık Problemine Giriş Denemesi

Kutadgubilig, pp.119-127, 2006 (National Refreed University Journal)

Batı Medeniyet'nin Mutsuz Çocuğu Entelektüel

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.35, pp.163-174, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çalışma Ve Erdem Kavramları Arasındaki İlgi Üzerine

Kutadgubilig, pp.41-49, 2005 (National Refreed University Journal)

Zamanın Tin'i Ve Bilgi Teorisi

Kutadgubilig, pp.55-67, 2005 (National Refreed University Journal)

Düşüncenin Mutsuz Biçimi İdeoloji

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.30, pp.273-280, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kötümser Aşk Ve Batı

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.27, pp.114-118, 2004 (Other Refereed National Journals)

Marksçı Devlet Anlayışı Üzerine

Kutadgubilig, pp.91-97, 2004 (National Refreed University Journal)

Zaman Tarih Ve Varoluş İlişkisi Üzerine

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.10, pp.114-119, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yalanın Fenomenolojisi

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.4, pp.87-92, 1998 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Felsefe Eğitmeni Nermi Uygur ve Çağrısı

in: Düşünceleriyle Nermi Uygur, Ayhan Bıçak,Egemen Kuşcu, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.38-49, 2019

Estetik Kuramcısı ve Sanat Eleştirmeni Olarak İsmail Tunalı

in: İsmail Tunalı Düşüncesi, Ayhan Bıçak,Ömür Karslı, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.172-182, 2019

Sanatta Postmodern Obje Kavrayışı ve Zamanın Ruhu İlgisi

in: Estetik Üzerine Yazılar / Baumgarten'dan Postmodernizme, Gamze Keskin, Editor, Alfa Felsefe, İstanbul, pp.253-272, 2019

Sunu / Önsöz

in: Gezgin ile Gölgesi, Erkovan, N, Editor, Sule Yayınları, İstanbul, pp.5-12, 2016

Edebi Söylem ve Varoluş

Mühür Kitaplığı, İstanbul, 2015

Hareketli Resim Değil Hareketin Resmi Olarak Sinema ve İfade

in: Sinema Neyi Anlatır, Oluk Ersümer Ayşe, Editor, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, pp.171-180, 2015

Çağdaş Ayinler Güncel Büyü Unsurları

in: Navisalvia, Gizem, Kehânet, Büyü, Cennet, B., Editor, Arkeoloji Ve Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.113-120, 2013

Yaşama Felsefesi

Destek Yay., İstanbul, 2010

İbret ve İdrak şairi Olarak Necip Fazıl

in: Necip Fazıl KIsakürek Kitabı, Mehmet Çetin, Mehmet Nuri Şahin, Editor, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.364-370, 2008

Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Bir Hareket Noktası Olarak Teoman Duralı

in: Teoman Duralı'ya Armağan, Cengiz Çakmak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.480-487, 2008

Ahlak, Estetik ve Şiir

Gendaş A.Ş., İstanbul, 1998

Medya Çağında Düşünce

Era Yayıncılık, İstanbul, 1995