Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi’ni Çalışmaya Bir Girizgâh: Sefer İçin Asker Toplanması

History Studies, cilt.10, ss.239-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ideas on State and Politics in Serbesti During the Second Constitutional Era

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.213-228, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Imperial Discourse and the Orient: The Ottoman Empire in British Travel Accounts of the Victorian Era

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.939-945, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyıl Başları İstanbulunda Esnaf Yeniçeriler

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.59-87, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

When Grocers, Porters and Other Riff-raff Become Soldiers: Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.175-194, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu ve Kuzey Irakda Aşiretler: II. Abdülhamidden II. Meşrutiyete

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.115-130, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar’ında Yeniçeriler ve Nizam-ı Cedid

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.35-36

Yeni Askeri Tarihçilik ve Osmanlı Harbiyesi

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.10-11

Kavanin-i Yeniçeriyan'a Göre Klasik Dönemde Yeniçerilerin Emniyet ve Asayiş Görevleri

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Antalya, Türkiye, 15 Nisan 2016, ss.48-49

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Başlarında Eski ve Yeni Odalar

ULUSLARARASI OSMANLI ÇALIŞMALARI KONFERANSI I: YENİÇERİLER, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2015, ss.125-126

Kanlı Gömlek ile Arz-ı Hal Sunmak: III. Selim Dönemi Karamürselinde Ayanlık Mücadelesi

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - II, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2015, ss.40-41

Between Volunteers and Deserters: Recruitment of Ottoman Soldiers During the Ottoman-Russian War of 1806-1812

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Alcala De Henares, İspanya, 01 Ekim 2013, ss.27

1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Seferberliği

III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2012, ss.15-16

Yeniçeri Esame Defterlerinin Işığında İstanbul'da Yeniçeri-Esnaf İlişkileri

Tarih İçinde İstanbul, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2010, ss.419-426

19. Yüzyılın Baslarında İstanbul’da Yeniçeriler ve Siddet

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Perspektifler, Problemler, Projeler, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2010, ss.12

XIX. Yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nın Toplumsal Kökenleri

Osmanlı Askerî Tarihi Semineri - I, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mart 2008, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Profesyonel Tarihçiliğin Doğuşu

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.66-72, 2019

Mikro Tarihçilik

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.87-92, 2019

Yeniçeri Ocağı'nın Kısa Bir Tarihçesi

Hunlardan Günümüze Türk Askeri Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editör, Kronik, İstanbul, ss.583-597, 2019

The Role of Janissaries in Early Nineteenth Century Istanbul Rebellions

History From Below: A Tribute In Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D.E., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.485-514, 2016

Hayvanlar

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir, Fehmi Yılmaz, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, ss.113-153, 2015

XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıl Başları Yeniçeri Kışlaları Üzerine Bir Değerlendirme

Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Kahraman Şakul, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.252-277, 2013

Ocak-ı Amire’den Ocak-ı Mülga’ya Doğru: Nizam-ı Cedid Reformları Karşısında Yeniçeriler

"Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-ı Cedîd"e: III. Selim ve Dönemi, Seyfi Kenan, Editör, İsam, İstanbul, ss.497-528, 2011

Ansiklopedide Bölümler

"Oda", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ek-2)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, ss.373-375, 2016

"Ulufe", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, ss.124-126, 2012

Diğer Yayınlar