Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Introduction to Studying 1806-1812 Ottoman Russian War: Recruitment for Expedition of the Ottoman Army

History Studies, vol.10, no.3, pp.239-256, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ideas on State and Politics in Serbesti During the Second Constitutional Era

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.31, pp.213-228, 2016 (National Refreed University Journal)

Imperial Discourse and the Orient: The Ottoman Empire in British Travel Accounts of the Victorian Era

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.939-945, 2016 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan I. Meşrutiyet'in İlânına Asker-Siyaset İlişkisi

Türkiye Günlüğü, no.123, pp.85-101, 2015 (National Non-Refereed Journal)

19. Yüzyıl Başları İstanbulunda Esnaf Yeniçeriler

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.59-87, 2011 (National Refreed University Journal)

When Grocers, Porters and Other Riff-raff Become Soldiers: Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.17, pp.175-194, 2009 (National Refreed University Journal)

Doğu Anadolu ve Kuzey Irakda Aşiretler: II. Abdülhamidden II. Meşrutiyete

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.115-130, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar’ında Yeniçeriler ve Nizam-ı Cedid

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.35-36

Yeni Askeri Tarihçilik ve Osmanlı Harbiyesi

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.10-11

Kavanin-i Yeniçeriyan'a Göre Klasik Dönemde Yeniçerilerin Emniyet ve Asayiş Görevleri

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Antalya, Turkey, 15 April 2016, pp.48-49

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Başlarında Eski ve Yeni Odalar

ULUSLARARASI OSMANLI ÇALIŞMALARI KONFERANSI I: YENİÇERİLER, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2015, pp.125-126

Kanlı Gömlek ile Arz-ı Hal Sunmak: III. Selim Dönemi Karamürselinde Ayanlık Mücadelesi

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - II, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 April 2015, pp.40-41

Between Volunteers and Deserters: Recruitment of Ottoman Soldiers During the Ottoman-Russian War of 1806-1812

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Alcala De Henares, Spain, 01 October 2013, pp.27

1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Seferberliği

III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2012, pp.15-16

Yeniçeri Esame Defterlerinin Işığında İstanbul'da Yeniçeri-Esnaf İlişkileri

Tarih İçinde İstanbul, İstanbul, Turkey, 14 December 2010, pp.419-426

19. Yüzyılın Baslarında İstanbul’da Yeniçeriler ve Siddet

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Perspektifler, Problemler, Projeler, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2010, pp.12

XIX. Yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nın Toplumsal Kökenleri

Osmanlı Askerî Tarihi Semineri - I, Ankara, Turkey, 21 - 23 March 2008, pp.15

Books & Book Chapters

Profesyonel Tarihçiliğin Doğuşu

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.66-72, 2019

Mikro Tarihçilik

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.87-92, 2019

Yeniçeri Ocağı'nın Kısa Bir Tarihçesi

in: Hunlardan Günümüze Türk Askeri Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editor, Kronik, İstanbul, pp.583-597, 2019

The Role of Janissaries in Early Nineteenth Century Istanbul Rebellions

in: History From Below: A Tribute In Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D.E., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.485-514, 2016

Hayvanlar

in: Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir, Fehmi Yılmaz, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, pp.113-153, 2015

XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıl Başları Yeniçeri Kışlaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Kahraman Şakul, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.252-277, 2013

Ocak-ı Amire’den Ocak-ı Mülga’ya Doğru: Nizam-ı Cedid Reformları Karşısında Yeniçeriler

in: "Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-ı Cedîd"e: III. Selim ve Dönemi, Seyfi Kenan, Editor, İsam, İstanbul, pp.497-528, 2011

Episodes in the Encyclopedia

"Oda", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ek-2)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.373-375, 2016

"Ulufe", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.124-126, 2012

Other Publications