Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2011 - 2019 Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2007 - 2010 Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2002 - 2007 Research Assistant

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2000 - 2002 Research Assistant

  State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

Managerial Experience

 • 2012 - 2013 Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

 • 2009 - 2011 Head of Department

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Courses

 • Undergraduate Osmanlı Paleografyası II

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi

 • Undergraduate Siyasi Tarih II

 • Undergraduate Political History II

 • Undergraduate Mesleki İngilizce II

 • Undergraduate Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I

 • Undergraduate İş Hayatı İçin Yabancı Dil II

 • Undergraduate Osmanlı Paleografyası I

 • Undergraduate European Diplomatic History

 • Postgraduate Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı

 • Undergraduate Political History I

 • Postgraduate Türk Düşünce Tarihi

 • Undergraduate Vocational English II

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil II

 • Postgraduate Siyasal Metinler Üzerine Analizler

 • Undergraduate Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri

 • Undergraduate Avrupa Diplomasi Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

 • Doctorate Devrimler Çağından Günümüze Avrupa

 • Postgraduate Avrupa'da Modernleşme

 • Postgraduate Avrupa'da Modernleşme ve Siyasal Düşünce

 • Postgraduate Tarih Metodolojisi

 • Doctorate Şark Meselesi 1774-1923

 • Postgraduate Avrupa Modernleşmesi

 • Undergraduate Siyasi Düşünce Tarihi

 • Doctorate Şark Meselesi, 1774-1923

 • Undergraduate Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Siyasi Yapısı

 • Undergraduate Siyasi Tarih I

 • Postgraduate Türk Siyasi Tarihi

 • Postgraduate Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

 • Undergraduate Avrupa Diplomasi Tarih