Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2011 - 2019 Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2007 - 2010 Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2002 - 2007 Research Assistant

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2000 - 2002 Research Assistant

  State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

Managerial Experience

 • 2012 - 2013 Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

 • 2009 - 2011 Head of Department

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Courses

 • Under Graduate Osmanlı Paleografyası II

 • Under Graduate Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi

 • Under Graduate Siyasi Tarih II

 • Under Graduate Political History II

 • Under Graduate Mesleki İngilizce II

 • Under Graduate Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I

 • Under Graduate İş Hayatı İçin Yabancı Dil II

 • Under Graduate Osmanlı Paleografyası I

 • Under Graduate European Diplomatic History

 • Post Graduate Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı

 • Under Graduate Political History I

 • Post Graduate Türk Düşünce Tarihi

 • Under Graduate Vocational English II

 • Under Graduate Mesleki Yabancı Dil II

 • Post Graduate Siyasal Metinler Üzerine Analizler

 • Under Graduate Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri

 • Under Graduate Avrupa Diplomasi Tarihi

 • Under Graduate Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

 • Doctorate Devrimler Çağından Günümüze Avrupa

 • Post Graduate Avrupa'da Modernleşme

 • Post Graduate Avrupa'da Modernleşme ve Siyasal Düşünce

 • Post Graduate Tarih Metodolojisi

 • Doctorate Şark Meselesi 1774-1923

 • Post Graduate Avrupa Modernleşmesi

 • Under Graduate Siyasi Düşünce Tarihi

 • Doctorate Şark Meselesi, 1774-1923

 • Under Graduate Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Siyasi Yapısı

 • Under Graduate Siyasi Tarih I

 • Post Graduate Türk Siyasi Tarihi

 • Post Graduate Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

 • Under Graduate Avrupa Diplomasi Tarih