Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2011 - 2019 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2007 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2002 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2000 - 2002 Araştırma Görevlisi

  State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

 • 2009 - 2011 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Osmanlı Paleografyası II

 • Lisans Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi

 • Lisans Siyasi Tarih II

 • Lisans Political History II

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Lisans Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I

 • Lisans İş Hayatı İçin Yabancı Dil II

 • Lisans Osmanlı Paleografyası I

 • Lisans European Diplomatic History

 • Yüksek Lisans Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı

 • Lisans Political History I

 • Yüksek Lisans Türk Düşünce Tarihi

 • Lisans Vocational English II

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil II

 • Yüksek Lisans Siyasal Metinler Üzerine Analizler

 • Lisans Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri

 • Lisans Avrupa Diplomasi Tarihi

 • Lisans Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

 • Doktora Devrimler Çağından Günümüze Avrupa

 • Yüksek Lisans Avrupa'da Modernleşme

 • Yüksek Lisans Avrupa'da Modernleşme ve Siyasal Düşünce

 • Yüksek Lisans Tarih Metodolojisi

 • Doktora Şark Meselesi 1774-1923

 • Yüksek Lisans Avrupa Modernleşmesi

 • Lisans Siyasi Düşünce Tarihi

 • Doktora Şark Meselesi, 1774-1923

 • Lisans Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Siyasi Yapısı

 • Lisans Siyasi Tarih I

 • Yüksek Lisans Türk Siyasi Tarihi

 • Yüksek Lisans Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

 • Lisans Avrupa Diplomasi Tarih