Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET MERT SUNAR


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Doktora

State University Of New York At Binghamton, Harpur College Of Arts And Sciences, Tarih, Amerika Birleşik Devletleri

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

“Cauldron of Dissent: A Study of the Janissary Corps, 1808-1826”

State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

1999

1999

Yüksek Lisans

“Tribes and State: Ottoman Centralization in Eastern Anatolia, 1876-1914”

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2002 - 2007

2002 - 2007

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2000 - 2002

2000 - 2002

Araştırma Görevlisi

State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

Yönetimsel Görevler

2012 - 2013

2012 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Paleografyası II

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi

Lisans

Lisans

Siyasi Tarih II

Lisans

Lisans

Political History II

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce II

Lisans

Lisans

Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I

Lisans

Lisans

İş Hayatı İçin Yabancı Dil II

Lisans

Lisans

Osmanlı Paleografyası I

Lisans

Lisans

European Diplomatic History

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı

Lisans

Lisans

Political History I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Vocational English II

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Siyasal Metinler Üzerine Analizler

Lisans

Lisans

Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri

Lisans

Lisans

Avrupa Diplomasi Tarihi

Lisans

Lisans

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

Doktora

Doktora

Devrimler Çağından Günümüze Avrupa

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa'da Modernleşme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa'da Modernleşme ve Siyasal Düşünce

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarih Metodolojisi

Doktora

Doktora

Şark Meselesi 1774-1923

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Modernleşmesi

Lisans

Lisans

Siyasi Düşünce Tarihi

Doktora

Doktora

Şark Meselesi, 1774-1923

Lisans

Lisans

Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Siyasi Yapısı

Lisans

Lisans

Siyasi Tarih I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Siyasi Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Lisans

Lisans

Avrupa Diplomasi Tarih

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

İzmit Kazası Ermenilerinde Dinsel Yapı ve Eğitim Faaliyetleri, 1839-1915

SUNAR M. M.

O.Polatel(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Demokrat Parti Döneminde Türk Dış Politikasının Oluşumu

SUNAR M. M.

M.Kaçan(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Ideas on State and Politics in Serbesti During the Second Constitutional Era

SUNAR M. M.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.213-228, 2016

2016

2016

Imperial Discourse and the Orient: The Ottoman Empire in British Travel Accounts of the Victorian Era

SUNAR M. M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.939-945, 2016

2011

2011

19. Yüzyıl Başları İstanbulunda Esnaf Yeniçeriler

SUNAR M. M.

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.59-87, 2011

2000

2000

Doğu Anadolu ve Kuzey Irakda Aşiretler: II. Abdülhamidden II. Meşrutiyete

SUNAR M. M.

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.115-130, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Kavanin-i Yeniçeriyan'a Göre Klasik Dönemde Yeniçerilerin Emniyet ve Asayiş Görevleri

SUNAR M. M.

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Antalya, Türkiye, 15 Nisan 2016, ss.48-49

2013

2013

Between Volunteers and Deserters: Recruitment of Ottoman Soldiers During the Ottoman-Russian War of 1806-1812

SUNAR M. M.

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Alcala De Henares, İspanya, 01 Ekim 2013, ss.27

2010

2010

Yeniçeri Esame Defterlerinin Işığında İstanbul'da Yeniçeri-Esnaf İlişkileri

SUNAR M. M.

Tarih İçinde İstanbul, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2010, ss.419-426

2009

2009

Madunlar Et Meydanına Toplandığında: 19. YY Başı İstanbul İsyanlarında Yeniçeriler ve Esanfın Rolü Üzerine

SUNAR M. M.

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2009, ss.140-141

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

History From Below: A Tribute In Memory of Donald Quataert

SUNAR M. M.

The Role of Janissaries in Early Nineteenth Century Istanbul Rebellions, Karahasanoğlu S., Demir D.E., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.485-514, 2016

2015

2015

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir

SUNAR M. M.

Hayvanlar, Fehmi Yılmaz, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, ss.113-153, 2015

2013

2013

Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar

SUNAR M. M.

XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıl Başları Yeniçeri Kışlaları Üzerine Bir Değerlendirme, Kahraman Şakul, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.252-277, 2013

2011

2011

"Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-ı Cedîd"e: III. Selim ve Dönemi

SUNAR M. M.

Ocak-ı Amire’den Ocak-ı Mülga’ya Doğru: Nizam-ı Cedid Reformları Karşısında Yeniçeriler, Seyfi Kenan, Editör, İsam, İstanbul, ss.497-528, 2011

Ansiklopedide Bölümler

2015

2015

Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi

SUNAR M. M.

İbb Kültür Aş., ss.191-197, 2015

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

SUNAR M. M.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, ss.124-126, 2012

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2017

Ekim 2017

Military Affairs and Education in the Late Ottoman Empire

Tôkyô

Kasım 2016

Kasım 2016

XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatoruğunda Şiddet ve Suç

Düzce

Kasım 2016

Kasım 2016

XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Şiddet ve Suç

Düzce

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

İstanbul

Nisan 2016

Nisan 2016

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu

Antalya

Nisan 2015

Nisan 2015

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaaeli Tarihi Sempozyumu

Kocaeli

Kasım 2014

Kasım 2014

600 Years of Diplomatic Relations Between Poland and Turkey (1414-2014). History and Present.

Varşova

Ekim 2013

Ekim 2013

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Alcala de Henares

Mart 2013

Mart 2013

İsyan Kazanı: II. Mahmud Döneminde Yeniçeri Ocağı

İstanbul Bilimler Akademisi / İstanbul

Şubat 2013

Şubat 2013

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Terkibi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul

Ekim 2012

Ekim 2012

III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

İstanbul

Nisan 2011

Nisan 2011

Uluslararası Balkan Kongresi

Kocaeli

Mayıs 2010

Mayıs 2010

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

İstanbul

Mart 2008

Mart 2008

I. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

Ankara

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2017

Kasım 2017

Avrasya İncelemeleri Dergisi

AHCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Avrasya İncelemeleri Dergisi

AHCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

İnsan ve İnsan

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

İnsan ve İnsan

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Adam Akademi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2010

Aralık 2010

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

T.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Military Reforms, Legitimacy and Archival Documents in the Ottoman Empire

Davetli Konuşmacı

Tokyo-Japonya

2012 - 2012

2012 - 2012

İstanbul'u Sarsan İsyanlar, Nisyana Veda, TRT OKUL

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Uluslararası Balkan Kongresi: 21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye