Assoc. Prof.MEHMET MERT SUNAR


Faculty of Arts and Humanities, History

Modern History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Metrics

Publication

37

Project

1

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

State University of New York at Binghamton, Harpur College Of Arts And Sciences, Tarih, United States Of America

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

“Cauldron of Dissent: A Study of the Janissary Corps, 1808-1826”

State University Of New York At Binghamton, Harpur College, History

1999

1999

Postgraduate

“Tribes and State: Ottoman Centralization in Eastern Anatolia, 1876-1914”

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2011 - 2019

2011 - 2019

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History

2007 - 2010

2007 - 2010

Assistant Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2000 - 2002

2000 - 2002

Research Assistant

State University of New York at Binghamton, Harpur College, History

Managerial Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Edebiyat Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

2009 - 2011

2009 - 2011

Head of Department

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Paleografyası I

Undergraduate

Undergraduate

European Diplomatic History

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Diplomasi Tarihi

Doctorate

Doctorate

Devrimler Çağından Günümüze Avrupa

Postgraduate

Postgraduate

Tarih Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih I

Undergraduate

Undergraduate

Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih II

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

CHASING JANISSARY GHOSTS: SULTAN MAHMUD II’S PARANOIA ABOUT A JANISSARY UPRISING AFTER THE ABOLITION OF THE JANISSARY CORPS

Sunar M. M.

Cihannüma: JOURNAL OF HISTORY AND GEOGRAPHY STUDIES, vol.8, no.1, pp.145-168, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

XIX. Yüzyıl Üsküdar'ında Ekonomik ve Toplumsal Bir Güç Olarak Yeniçeriler

Sunar M. M.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.23, pp.463-480, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

An Introduction to Studying 1806-1812 Ottoman Russian War: Recruitment for Expedition of the Ottoman Army

Sunar M. M.

History Studies, vol.10, no.3, pp.239-256, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Ideas on State and Politics in Serbesti During the Second Constitutional Era

SUNAR M. M.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.31, pp.213-228, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Imperial Discourse and the Orient: The Ottoman Empire in British Travel Accounts of the Victorian Era

SUNAR M. M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.939-945, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan I. Meşrutiyet'in İlânına Asker-Siyaset İlişkisi

SUNAR M. M.

Türkiye Günlüğü, no.123, pp.85-101, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

19. Yüzyıl Başları İstanbulunda Esnaf Yeniçeriler

SUNAR M. M.

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.59-87, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

When Grocers, Porters and Other Riff-raff Become Soldiers: Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne

SUNAR M. M.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.17, pp.175-194, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Doğu Anadolu ve Kuzey Irakda Aşiretler: II. Abdülhamidden II. Meşrutiyete

SUNAR M. M.

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.115-130, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar’ında Yeniçeriler ve Nizam-ı Cedid

Sunar M. M.

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.35-36

2016

2016

Yeni Askeri Tarihçilik ve Osmanlı Harbiyesi

Sunar M. M.

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.10-11

2016

2016

Kavanin-i Yeniçeriyan'a Göre Klasik Dönemde Yeniçerilerin Emniyet ve Asayiş Görevleri

SUNAR M. M.

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Antalya, Turkey, 15 April 2016, pp.48-49

2015

2015

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Başlarında Eski ve Yeni Odalar

Sunar M. M.

ULUSLARARASI OSMANLI ÇALIŞMALARI KONFERANSI I: YENİÇERİLER, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2015, pp.125-126

2015

2015

Kanlı Gömlek ile Arz-ı Hal Sunmak: III. Selim Dönemi Karamürselinde Ayanlık Mücadelesi

Sunar M. M.

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - II, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 April 2015, pp.40-41

2013

2013

Between Volunteers and Deserters: Recruitment of Ottoman Soldiers During the Ottoman-Russian War of 1806-1812

SUNAR M. M.

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Alcala De Henares, Spain, 01 October 2013, pp.27

2012

2012

1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Seferberliği

Sunar M. M.

III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2012, pp.15-16

2010

2010

Yeniçeri Esame Defterlerinin Işığında İstanbul'da Yeniçeri-Esnaf İlişkileri

SUNAR M. M.

Tarih İçinde İstanbul, İstanbul, Turkey, 14 December 2010, pp.419-426

2010

2010

19. Yüzyılın Baslarında İstanbul’da Yeniçeriler ve Siddet

Sunar M. M.

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Perspektifler, Problemler, Projeler, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2010, pp.12

2009

2009

Madunlar Et Meydanına Toplandığında: 19. YY Başı İstanbul İsyanlarında Yeniçeriler ve Esanfın Rolü Üzerine

SUNAR M. M.

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 01 December 2009, pp.140-141

2008

2008

XIX. Yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nın Toplumsal Kökenleri

Sunar M. M.

Osmanlı Askerî Tarihi Semineri - I, Ankara, Turkey, 21 - 23 March 2008, pp.15

Books & Book Chapters

2022

2022

İstanbul'da Yeniçeri Ortalarının Karıştığı Sokak Çatışmaları (18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başları)

Sunar M. M.

in: Payitaht Yeniçerileri: Padişahın “Asi” Kulları (1700-1826), Aysel Yıldız,Yannis Spyropoulos,Mehmet Mert Sunar, Editor, Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.261-277, 2022

2019

2019

Profesyonel Tarihçiliğin Doğuşu

Sunar M. M.

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.66-72, 2019

2019

2019

Mikro Tarihçilik

Sunar M. M.

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.87-92, 2019

2019

2019

Yeniçeri Ocağı'nın Kısa Bir Tarihçesi

Sunar M. M.

in: Hunlardan Günümüze Türk Askeri Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editor, Kronik, İstanbul, pp.583-597, 2019

2016

2016

The Role of Janissaries in Early Nineteenth Century Istanbul Rebellions

SUNAR M. M.

in: History From Below: A Tribute In Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D.E., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.485-514, 2016

2015

2015

Hayvanlar

SUNAR M. M.

in: Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir, Fehmi Yılmaz, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, pp.113-153, 2015

2013

2013

XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıl Başları Yeniçeri Kışlaları Üzerine Bir Değerlendirme

SUNAR M. M.

in: Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Kahraman Şakul, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.252-277, 2013

2011

2011

Ocak-ı Amire’den Ocak-ı Mülga’ya Doğru: Nizam-ı Cedid Reformları Karşısında Yeniçeriler

SUNAR M. M.

in: "Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-ı Cedîd"e: III. Selim ve Dönemi, Seyfi Kenan, Editor, İsam, İstanbul, pp.497-528, 2011

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

"Oda", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ek-2)

Sunar M. M.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.373-375, 2016

2012

2012

"Ulufe", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Sunar M. M.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.124-126, 2012

Supported Projects

2013 - 2015

2013 - 2015

13. Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Konferansı

Project Supported by Higher Education Institutions

SUNAR M. M. (Executive)

Scientific Refereeing

November 2017

November 2017

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Journal Indexed in AHCI

July 2016

July 2016

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Journal Indexed in AHCI

March 2015

March 2015

İnsan ve İnsan

National Scientific Refreed Journal

December 2014

December 2014

İnsan ve İnsan

National Scientific Refreed Journal

May 2014

May 2014

Adam Akademi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2013

December 2013

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2010

December 2010

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2015 - 2015

2015 - 2015

Project Consultancy

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History , TurkeyCongress and Symposium Activities

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Military Affairs and Education in the Late Ottoman Empire

Attendee

Tôkyô-Japan

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

Military Reforms, Legitimacy and Archival Documents in the Ottoman Empire

Invited Speaker

Tokyo-Japan

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatoruğunda Şiddet ve SuçSustainable Development

Attendee

Düzce-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaaeli Tarihi Sempozyumu

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY

Attendee

Alcala de Henares-Spain

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

İsyan Kazanı: II. Mahmud Döneminde Yeniçeri OcağıSustainable Development

Attendee

İstanbul Bilimler Akademisi / İstanbul-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Terkibi

Attendee

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

Uluslararası Balkan Kongresi: 21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği

Session Moderator

Kocaeli-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

Uluslararası Balkan Kongresi

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2008 - 01 March 2008

01 March 2008 - 01 March 2008

I. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

November 2012

November 2012

NİSYANA VEDA PROGRAMI "İstanbul'u Sarsan İsyanlar" -TRT OKUL

Conference

TRT OKUL-Turkey

August 2010

August 2010

TARİH KONUŞMALARI "Yeniçeriler" - NTV

Conference

NTV-Turkey