Doç.Dr.

MEHMET BOYACI


Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Biyografi

Doç. Dr. Mehmet Boyacı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında 2007 yılında lisans eğitimi tamamladı. Araştırmacı yüksek lisans ve doktorasını da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sırasıyla 2010 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve 2015 Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına 2007 yılında Sivas "Hacı Mehmet Sabancı Lisesinde"  psikolojik danışman olarak başlayan araştırmacı 2007-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda farklı eğitim kademelerinde psikolojik danışman olarak görev yaptı. 2016 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi ve 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapan araştırmacı, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. "OECD Study on Social and Emotional Skills" ve “Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff” gibi AB destekli uluslar arası projelerde görev alan araştırmacının ilgi duyduğu çalışma konuları arasında aile danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı, pozitif psikoloji ve kariyer danışmanlığı bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D., Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D., Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D., Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Hoşgörü Eğilimi Geliştirme Programının Etkililiği: Hoşgörü Eğiliminin Geliştirilmesi ve Zorbalığın Önlenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

2010

2010

Yüksek Lisans

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL YETENEK DÜZEYLERİ İLE BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimin Psikolojik Temelleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İnsan Gelişimi ve Eğitimi A.B.D.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi A.B.D.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2007 - 2016

2007 - 2016

Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞINDA TEKNİKLER

Lisans

Lisans

TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Lisans

Lisans

TEMEL İSTATİSTİK

Lisans

Lisans

ÖNLEYİCİ REHBERLİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Lisans

Lisans

KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA

Lisans

Lisans

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Lisans

Lisans

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KİŞİLİK GELİŞİMİ VE KURAMLARI

Lisans

Lisans

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Grit as a predictor of depression, anxiety and stress among university students: a structural equation modeling

Ozhan M. B. , BOYACI M.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, sa.4, ss.370-376, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

The Role of Hope and Family Relations of School Burnout among Secondary School Students: A Structural Equation Modeling

BOYACI M. , ÖZHAN M. B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, sa.195, ss.137-150, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2017

2017

Effect of the Tolerance Tendency Enhancement Program to 5th Grade Students Tolerance and Bullying Level

BOYACI M. , Ersever O. G.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, sa.189, ss.167-182, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

ÖĞRETMEN ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN (ÖÖKAÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Tabak H., Boyacı M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.52, sa.52, ss.96-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Geleceğinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Pozitiflik

Akyol E. Y. , Boyacı M.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.10, sa.57, ss.297-320, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

The Role of Self-Esteem in Predicting Pedagogical Formation Students’ Career Adaptabilities

Boyacı M.

International Journal of Contemporary Educational Research, cilt.6, sa.2, ss.205-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PERMA MODELİNE GÖRE YORDANMASI: SOSYAL DESTEK VE POZİTİFLİĞİN ROLÜ

Boyacı M.

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.109-116, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Internet Addiction Research in Turkey: A Content Analysis Study

BOYACI M.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, sa.3, ss.777-795, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun (BFE-KF) Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sarıkaya Y., Boyacı M. , İlhan T., Aldemir A.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.365-380, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Boyacı M. , İlhan T.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.734-746, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

PSİKOEĞİTSEL MÜDAHALE PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ (60-72 AY) ÇOCUKLARIN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Boyacı M.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.573-588, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Using exercises to cope with the transference in the process of group counseling

Boyacı M.

International Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.1780-1785, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Positivity and Tolerance as Predictors of Loneliness in University Students.

Boyacı M.

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, sa.1, ss.298-305 Creative Commons License

2018

2018

Counseling Self-Efficacy Perceptions of Psychological Counselor Candidates: A Mixed Method Study.

Boyacı M.

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.83-84

2018

2018

Cognitive Flexibility And Positivity As Predictors Of Career Future In University Students

Akyol E. Y. , Boyacı M.

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.367-368

2018

2018

Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar: Güncel Bir Durum Değerlendirmesi

Boyacı M.

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.1, sa.1, ss.335-340

2018

2018

Öğretmen adaylarının kariyer uyum yeteneklerinin incelenmesi

Boyacı M.

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.1, sa.1, ss.162-163

2018

2018

Türkiye’de İnternet Bağımlılığı Araştırmalarının Eğilimleri: Bir İçerik Analizi Çalışması.

Boyacı M.

2nd İSTANBUL BOSPHORUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYBERPOLITICS AND CEYBERSECURITY, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.196-197

2017

2017

Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular.

Sarıkaya Y., Boyacı M. , İlhan T., Aldemir A.

2nd Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.297-299

2017

2017

The Role Of Hope and Interfamily Relationships To Predicting School Burnout On Middle School Students’

Boyacı M. , Özhan M. B.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.1, sa.1, ss.3268-3270

2017

2017

The Effect Of Supportive and Discouraging Family Relations On Fifth Grade Middle School Students’ Tolerance Tendency

Özhan M. B. , Boyacı M.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.1, sa.1, ss.3023-3025

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram Uygulama ve Araştırma

Boyacı M.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

2020

2020

İşbirliği ve Konsültasyon

Boyacı M.

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Şerife Işık, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.225-243, 2020

2020

2020

Erken Çocuklukta Sosyal Duygusal Beceriler

Boyacı M.

Erken Çocuklukta Güncel Konular, Ertan Görgü,Türker Sezer, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.297-313, 2020

2019

2019

Benliğin Gelişimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar

Boyacı M.

Benliğin İnşası Gelişimsel ve Sosyokültürel Temeller, Mehmet Kandemir,Caner Çetiner, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-28, 2019

2017

2017

Psychological Resilience

Boyacı M.

The Professional and Social Development of Prison Staff, Tahsin İhan,Fatih Yılmaz,Kerem Kılıçer,Erdal Şenocak, Editör, EOS Basım Yayım Organizasyon, Ankara, ss.197-222, 2017

2017

2017

Kişilik ve Değerler

Boyacı M.

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Servet Özdemir,Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.55-79, 2017 Creative Commons License


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 2