Eğitim Bilgileri

Doktora, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye 1996 - 2000
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi, Türkiye 1994 - 1996
Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi, Türkiye 1990 - 1994

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

Diğer, Indiana University-Purdue University At Indianapolis, School Of Liberal Arts, Economics, 2007 - 2007
Araştırma Görevlisi, Kadir Has Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2000 - 2000
Araştırma Görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1996 - 2000

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2011 - Devam Ediyor
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015 - 2019
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2012 - 2018
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015 - 2016
Diğer İdari Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2014 - 2016
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Öyp Koordinatörü, 2013 - 2014
Bölüm Başkanı, Kadir Has Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans , 2009 - 2011
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 - 2011
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002 - 2011

Verdiği Dersler

Avrupa Birliği Ekonomisi, Lisans, 2016 - 2017
Uluslararası Politik Ekonomi Sorunları, Doktora, 2016 - 2017
Türkiye’nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Uluslararası İktisadi İlişkiler, Lisans, 2014 - 2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2012 - 2013
Turkish Industry, Lisans, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Turkish Industry, Lisans, 2013 - 2014
Theory of International Trade & Finance, Lisans, 2013 - 2014
Turkish Industry, Lisans, 2012 - 2013
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Turkish Industry, Lisans, 2013 - 2014
Türkiye’nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri, Yüksek Lisans, 2011 - 2012
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Theory of Int. Trade and Finance, Lisans, 2012 - 2013
Intermediate Microeconomics , Lisans, 2011 - 2012, 2009 - 2010, 2008 - 2009, 2010 - 2011
International Trade Financing , Lisans, 2011 - 2012
Introduction to Economics II , Lisans, 2008 - 2009, 2006 - 2007, 2010 - 2011, 2007 - 2008
Intermediate Macro Economics , Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011
Makro Ekonomi , Doktora, 2011 - 2012
Introduction to Finance , Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Research Methods & Graduation Project, Lisans, 2009 - 2010
Managerial Economics , Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2007 - 2008
Introduction to Economics-I , Lisans, 2008 - 2009, 2006 - 2007
Global Yönetim Ekonomisi , Yüksek Lisans, 2008 - 2009
Turkish Economy , Lisans, 2007 - 2008
Macroeconomics , Lisans, 2006 - 2007
Ekonomi, Lisans, 2006 - 2007
Economics-I , Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

BİLGİN M. H. , Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye'nin Sektördeki Konumu, Yüksek Lisans, A.Erdoğan(Öğrenci), 2014
BİLGİN M. H. , Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Çerçevesinde İnşaat Malzemeleri Sektörü, Yüksek Lisans, Ö.Oral(Öğrenci), 2011
BİLGİN M. H. , Para ve Türkiye’de Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele, Yüksek Lisans, U.Dönmez(Öğrenci), 2010
BİLGİN M. H. , Küreselleşme Sürecinde KOBİ’lerin Durumu ve KOBİ Destekleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Doktora, B.Zengin(Öğrenci), 2010
BİLGİN M. H. , Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü, Doktora, F.Kartal(Öğrenci), 2009
BİLGİN M. H. , KOBİ Borsalarının KOBİ Finansmanındaki Yeri: Dünya Uygulamaları ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Doktora, A.Sönmez(Öğrenci), 2008
BİLGİN M. H. , Joint Venture ve Türkiye’de Uygulamasına Yönelik Bir Örnek, Yüksek Lisans, C.Ergün(Öğrenci), 2007
BİLGİN M. H. , Kalite Yönetim Sistemi ve Türkiye’de Uygulaması, Yüksek Lisans, F.Kostak(Öğrenci), 2007
BİLGİN M. H. , Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Türkiye’de Uygulamaları, Yüksek Lisans, F.Çakaloğlu(Öğrenci), 2003

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2019
Akademik Kadroya Atama, Atama, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Şubat, 2019
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük kadrosuna atama, İstanbul Şehir Üniversitesi, Ağustos, 2018
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük kadrosuna atama, İstanbul Şehir Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2018
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama Jürisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mart, 2018
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2018
Akademik Kadroya Atama, Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama Jürisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mart, 2018
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora) Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2017
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Jürisi, UNIVERSITY OF MALAYA, Mayıs, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2017
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı doçentlik jürisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mart, 2017
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2016
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Personel Sınavı, Araştırma Görevlisi Alım Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekim, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Giresun Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul, Nisan, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama, İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart, 2015
Akademik Kadroya Atama, Atama, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2014. , Üniversitelerarası Kurul, Aralık, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2013. , Üniversitelerarası Kurul, Eylül, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Atama Jürisi, Gaziantep Üniversitesi, Şubat, 2014
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Bilimsel Değerlendirme Jürisi, Gaziantep Üniversitesi, Aralık, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Eylül, 2013
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Ağustos, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ağustos, 2012
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2012
Akademik Personel Sınavı, Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mart, 2012
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ekim, 2010
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Temmuz, 2010
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Kasım, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Kasım, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Kasım, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Kadir Has Üniversitesi, Haziran, 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

DEMİR E., MARCO LAU C. K. , BİLGİN M. H. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Global Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Heterojen Ektisi: Firma Bazlı Veri ile Bir İnceleme, 2013 - 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Business and Economic Analysis (JBEA), Danışma Kurul Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
International Journal of Entrepreneurship , Yayın Kurul Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Small Business Economics, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Jurnal Keuangan dan Perbankan (Journal of Finance and Banking), Danışma Kurul Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
International Journal of Governance and Financial Intermediation, Editörler Kurulu Üyesi, 2016 - Devam Ediyor
Journal of Economics, Faculty of Economics, "Goce Delcev" University - Stip, Yayın Kurul Üyesi, 2015 - Devam Ediyor
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money Editorial , Editör, 2015 - Devam Ediyor
Equilibrium: Quarterly Journal of Economics and Economic Policy , Editör, 2014 - Devam Ediyor
Singapore Economic Review , Yardımcı Editör, 2014 - Devam Ediyor
Journal of Stock & Forex Trading, Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
İktisadi Yenilik (Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), Danışma Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
İktisadi Yenilik (Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Borsa Istanbul Review (Elsevier Journal), Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Entrepreneurship and Sustainability Issues , Editör, 2013 - Devam Ediyor
Journal of Security and Sustainability Issues, Editör, 2011 - Devam Ediyor
Eurasian Economic Review , Yardımcı Editör, 2010 - Devam Ediyor
The Review of Business Journal, Yayın Kurul Üyesi, 2009 - Devam Ediyor
Singapore Economic Review, Özel Sayı Editörü, 2014 - 2015
12th EBES Conference Proceedings, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2014 - 2014
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2011 - 2014
Çalışma ve Toplum, Yayın Kurul Üyesi, 2004 - 2014
11th EBES Conference Proceedings, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2013 - 2013
10th EBES Conference Proceedings, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2013 - 2013
İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2008 - 2013
Emerging Markets Finance & Trade , Özel Sayı Editörü, 2011 - 2011
Emerging Markets Finance & Trade , Özel Sayı Editörü, 2011 - 2011
Maliye Finans Yazıları, Danışma Kurul Üyesi, 2008 - 2011
Emerging Markets Finance & Trade, Özel Sayı Editörü, 2010 - 2010

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2017 - Devam Ediyor
Üye, 2015 - Devam Ediyor
Başkan, 2015 - Devam Ediyor
Üye, 2013 - Devam Ediyor
Başkan, 2010 - Devam Ediyor
Üye, 2008 - Devam Ediyor
Başkan Yardımcısı, 2008 - Devam Ediyor
Üye, 2007 - Devam Ediyor
Üye, 2007 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Forum İstanbul 2018: ‘2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye, İstanbul, Mayıs, 2018
The Future of Islamic Banking and Economics in Search of New Normal, İstanbul, Nisan, 2016
2015’te Türkiye Ekonomisi: Ekonomi ve Siyasette İstikrar Arayışları, İstanbul, Aralık, 2015
Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference, İstanbul, Kasım, 2015
2015'e Girerken Türkiye Ekonomisi: Yapısal Reformlar ve Zihniyet, İstanbul, Aralık, 2014
Islamic Finance Conference, İstanbul, Mart, 2014
2014’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Şoklarla İmtihan, İstanbul, Ocak, 2014
Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi, İstanbul, Ekim, 2013
5. İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Ekim, 2013
Towards a New Global Energy Landscape: What Role for Turkey?, İstanbul, Mayıs, 2013
İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımalar, İstanbul, Mayıs, 2013
Global Finance in Transition, İstanbul, Mayıs, 2013
2013’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Dış Şoklarla İmtihan, Bilim Sanat Vakfı, İstanbul, Aralık, 2012
2nd International URAP Symposium: Recent Developments on University Rankings, Ankara, Ekim, 2012
Conference on Financial and Macroeconomic Stability: Challenges Ahead, İstanbul, Haziran, 2012
IZA/World Bank/OECD Conference on Activation and Employment Support Policies, İstanbul, Nisan, 2012
Dollarization: Consequences and Policy Options, İstanbul, Aralık, 2006

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Institutions and Economies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
Current Issues in Tourism , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Singapore Economic Review, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Singapore Economic Review, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Emerging Markets Review, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Journal of Finance and Banking (Jurnal Keuangan Dan Perbankan), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2018
World Development, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
International Review of Financial Analysis , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2017
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2017
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
World Development , SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2016
Emerging Markets Review , SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2016
Doğuş Üniversitesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
Eurasian Business Review, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2015
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2015
Energy Economics , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2015
World Development, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2014
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2014
Doğuş Üniversitesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2014
Singapore Economic Review , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
Singapore Economic Review , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2014
ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
Emerging Markets Review , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2013
Economic Modelling, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2013
International Journal of Financial Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2013
İstanbul Üniversite​si İktisat Fakültesi Mecmuası , Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2013
Journal of Banking and Finance, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Southern African Business Review, Diğer Dergiler, Şubat 2013
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2013
Emerging Markets Finance and Trade , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2012
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2012
Small Business Economics , SSCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Emerging Markets Finance and Trade , SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2011
Economic Modelling , SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2011
Journal of Business Economics and Management , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2011
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Sosyoloji Konferansları, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2011
Economic Modelling , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2011
Review of Business, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2011
International Journal of Strategic Property Management , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2011
Economic Modelling , SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2011
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2011
Journal of Business Economics and Management , SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011
Technological and Economic Development of Economy , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2010
Small Business Economics , SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2010
Textile Research Journal , SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2010
Review of Business , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2009
AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2005

Bilimsel Danışmalıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2013 - 2013
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2013 - 2013
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2011 - 2011

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Bilgin M. H. , 28th EBES Conference - Coventry (Eurasia Business and Economics Society), Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, Coventry, İngiltere, Mayıs 2019 - Mayıs 2019

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

EGC Senior Associate Scholar, Economic Growth Centre, Nanyang Technology University, --Seçiniz--, Singapore, http://egc.sss.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx, 2018 - Devam Ediyor
Senior Scientific Advisor, Institute of Business Research, University of Economics Ho Chi Minh City, --Seçiniz--, Vietnam, http://ueh.edu.vn/detail.aspx?id=2712, 2018 - Devam Ediyor
Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey, www.medeniyet.edu.tr, 2012 - Devam Ediyor
İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Turkey, http://www.innovationcenter.boun.edu.tr/, 2011 - Devam Ediyor
Ekonomi Danışma Kurulu, İstanbul Ticaret Odası, Turkey, www.ito.org.tr, 2015 - 2018
Organize Sanayi Bölgeleri ve Toplu İşyerleri İhtisas Komisyonu, İstanbul Ticaret Odası, Turkey, www.ito.org.tr, 2005 - 2015
Research Associate, Economic Research Forum, Egypt, http://www.erf.org.eg, 2010 - 2014

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

28th EBES Conference - Coventry (Eurasia Business and Economics Society), Panelist, Coventry, İngiltere, 2019 - 2019
Küresel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisi ve Yüksek Öğretimin Geleceği, Oturum Başkanı, Siirt, Türkiye, 2018 - 2018
6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Davetli Konuşmacı, Dubrovnik, Hırvatistan, 2018 - 2018
Singapore Economic Review Conference 2017, Oturum Başkanı, Singapore, Singapur, 2017 - 2017
Cazibe Merkezi Olarak Siirt ve Yatırım Fırsatları, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
2016 Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Siyasi ve Ekonomi Boyutuyla Ortadoğu ve Türkiye, Moderatör, Siirt, Türkiye, 2016 - 2016
G20’nin Ardından Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalar, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
17th EBES Conference - Venice (Eurasia Business and Economics Society), Oturum Başkanı, Venice, İtalya, 2015 - 2015
Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business - 2015, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
G20 Perspektifinde Dünya ve Türkiye’nin Geleceği, Davetli Konuşmacı, Eskişehir, Türkiye, 2015 - 2015
G20 Başkanlığında Gelecek Dünya, Gelecek Türkiye, Moderatör, Kocaeli, Türkiye, 2015 - 2015
15th EBES Conference - Lisbon (Eurasia Business and Economics Society), Oturum Başkanı, Portekiz, 2015 - 2015
Strateji10 Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
GÜVENLİK KONUSUNDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyopark Arama Konferansı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, Siirt, Türkiye, 2014 - 2014
12th EBES Conference - Singapore, Oturum Başkanı, Singapur, 2014 - 2014
11th EBES Conference - Ekaterinburg, Oturum Başkanı, Rusya, 2013 - 2013
Singapore Economic Review Conference 2013, Oturum Başkanı, Singapur, 2013 - 2013
Siirt Günleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma, Moderatör, Siirt, Türkiye, 2013 - 2013
Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma, Moderatör, Siirt, Türkiye, 2013 - 2013
9th EBES Conference - Rome, Oturum Başkanı, İtalya, 2013 - 2013
1. Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, Panelist, Gaziantep, Türkiye, 2012 - 2012
KOBİ Birleşmeleri, KOBİ’lerin Kurumsallaşması, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Markalaşma ve Genel Ekonomi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
Gaziantep Ticaret Odası, Davetli Konuşmacı, Gaziantep, Türkiye, 2011 - 2011
İzmir Ticaret Odası, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2010 - 2010
GEBİT Ekonomi Forumu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2009 - 2009
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye, 2008 - 2008
Gebze Genç Sanayici ve İşadamları Derneği, Oturum Başkanı, Kocaeli, Türkiye, 2008 - 2008
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2008 - 2008
İstanbul Ticaret Odası, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2007 - 2007
Kadir Has Üniversitesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2007 - 2007
Kadir Has Üniversitesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2004 - 2004
I. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Panelist, İzmir, Türkiye, 2004 - 2004
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye, 2001 - 2001
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Panelist, Bolu, Türkiye, 1998 - 1998

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):47
h-indeksi (WOS):4

Ödüller

BİLGİN M. H. , "Yayın ve Atıflar" Kategorisinde Sosyal Bilimlerde İkincilik Ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
BİLGİN M. H. , "Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler" Kategorisinde Sosyal Bilimlerde İkincilik Ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
BİLGİN M. H. , 2013 Yılı "Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler" Kategorisinde Sosyal Bilimlerde İkincilik Ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
BİLGİN M. H. , Akademik Başarı Ödülü, Kadir Has Üniversitesi, Mayıs 2004
BİLGİN M. H. , TÜGİAD Ekonomi Ödülleri 2002, TÜGİAD, Temmuz 2003
BİLGİN M. H. , Milliyet 2001 Ödülleri Türkiye’nin Sorunları Ana Dalında İkincilik Ödülü, Milliyet Gazetesi, Mayıs 2002