Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Journal of Business and Economic Analysis (JBEA)

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor International Journal of Entrepreneurship

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Small Business Economics

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Jurnal Keuangan dan Perbankan (Journal of Finance and Banking)

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor International Journal of Governance and Financial Intermediation

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of Economics, Faculty of Economics, "Goce Delcev" University - Stip

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of International Financial Markets, Institutions & Money Editorial

  Editör

 • 2014 - Devam Ediyor Equilibrium: Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

  Editör

 • 2014 - Devam Ediyor Singapore Economic Review

  Yardımcı Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of Stock & Forex Trading

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor İktisadi Yenilik (Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor İktisadi Yenilik (Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Borsa Istanbul Review (Elsevier Journal)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Entrepreneurship and Sustainability Issues

  Editör

 • 2011 - Devam Ediyor Journal of Security and Sustainability Issues

  Editör

 • 2010 - Devam Ediyor Eurasian Economic Review

  Yardımcı Editör

 • 2009 - Devam Ediyor The Review of Business Journal

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2014 - 2015Singapore Economic Review

  Özel Sayı Editörü

 • 2014 - 201412th EBES Conference Proceedings

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - 2014Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2004 - 2014Çalışma ve Toplum

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - 201311th EBES Conference Proceedings

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - 201310th EBES Conference Proceedings

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2008 - 2013İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - 2011Emerging Markets Finance & Trade

  Özel Sayı Editörü

 • 2011 - 2011Emerging Markets Finance & Trade

  Özel Sayı Editörü

 • 2008 - 2011Maliye Finans Yazıları

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2010 - 2010Emerging Markets Finance & Trade

  Özel Sayı Editörü

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor

  Başkan

 • 2013 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor

  Başkan

 • 2008 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2008 - Devam Ediyor

  Başkan Yardımcısı

 • 2007 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2018Forum İstanbul 2018: ‘2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye

  İstanbul

 • Nisan 2016The Future of Islamic Banking and Economics in Search of New Normal

  İstanbul

 • Aralık 20152015’te Türkiye Ekonomisi: Ekonomi ve Siyasette İstikrar Arayışları

  İstanbul

 • Kasım 2015Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference

  İstanbul

 • Aralık 20142015'e Girerken Türkiye Ekonomisi: Yapısal Reformlar ve Zihniyet

  İstanbul

 • Mart 2014Islamic Finance Conference

  İstanbul

 • Ocak 20142014’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Şoklarla İmtihan

  İstanbul

 • Ekim 2013Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi

  İstanbul

 • Ekim 20135. İzmir İktisat Kongresi

  İzmir

 • Mayıs 2013Towards a New Global Energy Landscape: What Role for Turkey?

  İstanbul

 • Mayıs 2013İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımalar

  İstanbul

 • Mayıs 2013Global Finance in Transition

  İstanbul

 • Aralık 20122013’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Dış Şoklarla İmtihan

  Bilim Sanat Vakfı, İstanbul

 • Ekim 20122nd International URAP Symposium: Recent Developments on University Rankings

  Ankara

 • Haziran 2012Conference on Financial and Macroeconomic Stability: Challenges Ahead

  İstanbul

 • Nisan 2012IZA/World Bank/OECD Conference on Activation and Employment Support Policies

  İstanbul

 • Aralık 2006Dollarization: Consequences and Policy Options

  İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Mart 2019Institutions and Economies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2019Current Issues in Tourism

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019Singapore Economic Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019Singapore Economic Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019Emerging Markets Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2018Journal of Finance and Banking (Jurnal Keuangan Dan Perbankan)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018World Development

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017International Review of Financial Analysis

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2016World Development

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2016Emerging Markets Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016Doğuş Üniversitesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2015Eurasian Business Review

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2015Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2015Energy Economics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2015World Development

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2014ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2014Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2014Doğuş Üniversitesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2014Singapore Economic Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014Singapore Economic Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2014ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2014İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2014Emerging Markets Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2013Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2013Economic Modelling

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2013International Journal of Financial Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2013İstanbul Üniversite​si İktisat Fakültesi Mecmuası

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2013Journal of Banking and Finance

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013Southern African Business Review

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2013Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2012Emerging Markets Finance and Trade

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2012Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2012Small Business Economics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2011Emerging Markets Finance and Trade

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2011Economic Modelling

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2011Journal of Business Economics and Management

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2011İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Sosyoloji Konferansları

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2011Economic Modelling

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2011Review of Business

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2011International Journal of Strategic Property Management

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2011Economic Modelling

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2011Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011Journal of Business Economics and Management

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2010Technological and Economic Development of Economy

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2010Small Business Economics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010Textile Research Journal

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2009Review of Business

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2005AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2013 - 2013Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  TÜBİTAK

 • 2013 - 2013Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  TÜBİTAK

 • 2011 - 2011Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  TÜBİTAK

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Mayıs 2019 - Mayıs 201928th EBES Conference - Coventry (Eurasia Business and Economics Society)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Bilgin M. H.

  Coventry, İngiltere

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor EGC Senior Associate Scholar, Economic Growth Centre, Nanyang Technology University

  http://egc.sss.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx

  --Seçiniz--, Singapore

 • 2018 - Devam Ediyor Senior Scientific Advisor, Institute of Business Research, University of Economics Ho Chi Minh City

  http://ueh.edu.vn/detail.aspx?id=2712

  --Seçiniz--, Vietnam

 • 2012 - Devam Ediyor Medeniyet Araştırmaları Merkezi

  www.medeniyet.edu.tr

  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2011 - Devam Ediyor İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  http://www.innovationcenter.boun.edu.tr/

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2015 - 2018Ekonomi Danışma Kurulu

  www.ito.org.tr

  İstanbul Ticaret Odası, Turkey

 • 2005 - 2015Organize Sanayi Bölgeleri ve Toplu İşyerleri İhtisas Komisyonu

  www.ito.org.tr

  İstanbul Ticaret Odası, Turkey

 • 2010 - 2014Research Associate

  http://www.erf.org.eg

  Economic Research Forum, Egypt