Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Expertise In Medicine

  Izmir Katip Celebi University, School Of Medıcıne, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Expertise In Medicine

  Tavşan Karotid Arterlerinde Yapılan Anostomozlarda C Vitamini ve D Vitamininin İntimal Hiperplazi ve Endotelyal Proliferasyon Üzerindeki İnhibitör Etkisinin Karşılaştırılması

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English