Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

  • LisansKardiopulmoner Bypass Teknikleri