Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

  • Lisans Kardiopulmoner Bypass Teknikleri