Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The activity and discussion points of #Circumcision through Twitter; a microblogging platform

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, cilt.30, ss.249-252, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Güncel Üroloji 2. Baskı

Prostat kanseri metastatik hastalıkta tedavi, Prof. Dr. M. Önder Yaman,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu,Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.629-640, 2018

Güncel Üroloji 2. Baskı

Laparoskopik Ürolojinin Temel Prensipleri, Prof. Dr. M. Önder Yaman,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu,Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.789-795, 2018

Ürolojide Lazer Kullanımı

Lazer yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi, Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu,Doç. Dr. Gökhan Atış, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.65-68, 2017

Ürolojide lazer kullanımı

Üretra darlıklarında lazer kullanımı, Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu,Doç. Dr. Gökhan Atış, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.51-58, 2017

Pratik Ürodinami

Sistometride stres üriner inkontinans, Cenk Gürbüz,Burhan Coşkun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.93-97, 2017

Pratik Ürodinami

Dolum Sistometri, Cenk Gürbüz,Burhan Coşkun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.33-41, 2017

Güncel Üroloji

Prostat Kanseri Metastatik Hastalıkta Tedavi, Prof. Dr. İlker Seçkiner,Doç. Dr. Ömer Bayrak, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.439-449, 2016