Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The activity and discussion points of #Circumcision through Twitter; a microblogging platform

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, cilt.30, sa.5, ss.249-252, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Prostat kanseri metastatik hastalıkta tedavi

Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder Yaman,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu,Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.629-640, 2018

Laparoskopik Ürolojinin Temel Prensipleri

Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder Yaman,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu,Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.789-795, 2018

Lazer yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi

Ürolojide Lazer Kullanımı, Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu,Doç. Dr. Gökhan Atış, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.65-68, 2017

Üretra darlıklarında lazer kullanımı

Ürolojide lazer kullanımı, Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu,Doç. Dr. Gökhan Atış, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.51-58, 2017

Sistometride stres üriner inkontinans

Pratik Ürodinami, Cenk Gürbüz,Burhan Coşkun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.93-97, 2017

Dolum Sistometri

Pratik Ürodinami, Cenk Gürbüz,Burhan Coşkun, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.33-41, 2017

Prostat Kanseri Metastatik Hastalıkta Tedavi

Güncel Üroloji, Prof. Dr. İlker Seçkiner,Doç. Dr. Ömer Bayrak, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.439-449, 2016