Dr.Öğr.Üyesi

MESUT MALİK YAVUZ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

University Of Durham-University College, Arts And Humanities, Philosophy, İngiltere

2011 - 2012

2011 - 2012

Yüksek Lisans

University Of Durham-St. Cuthbert''s Society, Arts And Humanities, Philosophy, İngiltere

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Arts And Humanities, Philosophy, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Fredoom, Death and Narrative Thinking: Existential Analytics

University Of Durham-University College, Arts And Humanities, Philosophy

2013

2013

Yüksek Lisans

Autonomy of Science in a Neo-Liberal World

University Of Durham-St. Cuthbert''s Society, Arts And Humanities, Philosophy

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Google Scholar and Academic Web

Bilişim

University of Durham

2014

2014

French Reading Skills for Research (Advanced)

Yabancı Dil

University of Durham

2014

2014

Teaching Induction for Postgraduates Preparing to Teach the Assessment

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Durham

2014

2014

Teaching Induction for Postgraduates Preparing to Teach

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Durham

2013

2013

French Reading Skills for Research (Post-Beginners)

Yabancı Dil

University of Durham

2013

2013

French Reading Skills for Research

Yabancı Dil

University of Durham

2012

2012

Social Media for Researchers

Bilişim

University of Durham

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Readings in Political Science

Lisans

Lisans

SBK 222

Lisans

Lisans

Applied Ethics

Lisans

Lisans

Research Methods

Lisans

Lisans

History of Political Thought II

Lisans

Lisans

Siyasal Düşünceler Tarihi I

Lisans

Lisans

Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kritik ve Analitik Düşünce

Lisans

Lisans

History of Political Thought I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

A HISTORICAL CASE STUDY: HUMAN BODY AS A VISUAL FIELD IN 18TH CENTURY ANATOMY

YAVUZ M. M.

Kader, cilt.15, sa.3, ss.698-717, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Ship of Theseus, Individual Essences and Artifact Identity

YAVUZ M. M.

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.15, sa.1, ss.111-124, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Sağlık Personelinin Bağımlılıkla Mücadele Politikaları Yaklaşımları

YAVUZ M. M. , KARAKOL G.

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Türkiye, 20 Aralık 2018

2017

2017

Being Towards War: A Game-Theoretical Approach and A Positive Conception of Peace

YAVUZ M. M.

CUDES 2017 6th International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2017, ss.367

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İslam Medeniyetinin Önemli Bir Boyutu Olarak Çevresel Sağlık ve Refah

Yavuz M. M.

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.171-198, 2019

2019

2019

Küresel Bir Mevcudiyet Olarak İslami Medeniyet

Yavuz M. M.

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.11-75, 2019

2018

2018

Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları: Teorik Yaklaşımlar ve Uluslararası Başarılı Örnekler

TEKİN D. , YAVUZ M. M.

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Ateş, H., Koçak, A. , Editör, Nobel, Ankara, ss.113-127, 2018

2018

2018

Düzce İli Bağımlılıkla Mücadelede Sağlık Personelinin Yaklaşımları: Tecrübe, Tespit ve Teklifler

KARAKOL G. , YAVUZ M. M.

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Ateş, H., Koçak, A. , Editör, Nobel, Ankara, ss.287-302, 2018

2017

2017

Being Towards War: A Game-Theoretical Approach and a Positive Conception of Peace

YAVUZ M. M.

Current Debates in Philosophy & Psychology, Erdagi, B., Editör, Ijopec, London, ss.153-170, 2017

2016

2016

Günümüzde Cihad Algısı

YAVUZ M. M.

İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, Ahmet Ertürk, Editör, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kuran Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.15-40, 2016

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - 2015

2013 - 2015

Philosophical Writings

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2017

Aralık 2017

KADER

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

İMU Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Philosophical Writings

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

Analytical Existentialism

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

EIDOS Postgraduate Philosophy Society

Katılımcı

Newcastle Upon Tyne-İngiltere

2014

2014

Philosophy and Public Policy Philosophical Activism Workshop

Katılımcı

-İngiltere

2014

2014

Royal Institute of Philosophy Lectures

Katılımcı

London-İngiltere

2014

2014

EIDOS Postgraduate Philosophy Society

Katılımcı

Newcastle Upon Tyne-İngiltere

2013

2013

Stratejik Derinlik Perspektifinde Türkiye ve Dış Politika, LSE

Katılımcı

London-İngiltere

2012

2012

"We're All Artists Now: Photography and New Technology".

Katılımcı

--Seçiniz---İngiltere

Burslar

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

YLSY 2010

Milli Eğitim Bakanlığı