Prof.Dr.

MAHMUT GÜMÜŞ


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Eğitim Bilgileri

2000 - 2003

2000 - 2003

Tıpta Yandal Uzmanlık

Marmara Üniversitesi, Tıp Faültesi, Tıbbi Onkoloji Bd, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bakanlığı, Dr.Lütfi Kırdar Eah, İç Hastalıkları Kliniği, Türkiye

1983 - 1989

1983 - 1989

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Sağlık ve Tıp

Yönetim Yeteneklerini Geliştirme

Partner Danışmanlık

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Onkoloji

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2016 - 2016

2016 - 2016

Etik Kurul Başkanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

2014 - 2016

2014 - 2016

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Mevzuat Komisyonu Başkanı

2014 - 2015

2014 - 2015

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Rektör Danışmanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yönetilen Tezler

2008

2008

Tıpta Uzmanlık

MEME KANSERİ NEDENİYLE OPERE OLAN HASTALARDA MEME KORUYUCU CERRAHİ VEYA RADİKAL MASTEKTOMİ KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE CERRAHİ TÜRÜNÜN HASTA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

GÜMÜŞ M.

M.Garip(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer.

Paz-Ares L., Luft A., Vicente D., Tafreshi A., Gümüş M. , MAZIÈRES J., et al.

The New England journal of medicine, cilt.379, ss.2040-2051, 2018

2018

2018

Immunosuppressive therapy and the risk of hepatitis B reactivation: Consensus report.

AYGEN B., DEMIR A., Gümüş M. , KARABAY O., KAYMAKOĞLU S., KÖKSAL A., et al.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.29, ss.259-269, 2018

2017

2017

Changes in 18F-FDG-PET/CT tumor metabolism are not consistent with pathologic complete response in hormone-positive breast cancer.

KAYA S., AKTAS B., Tanrikulu S., Akif O., DEDE F., KAYA H., et al.

Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, cilt.22, ss.1191-1198, 2017

2016

2016

The value of plasma netrin-1 in non-small cell lung cancer patients as diagnostic and prognostic biomarker.

YıLDıRıM M., KEFELI U., AYDIN D., SENER N., Gümüş M.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.37, ss.11903-11907, 2016

2016

2016

Retrospective multicenter evaluation of patients diagnosed with mucosal melanoma: a study of Anatolian Society of Medical Oncology.

ERCELEP O., TOPCU T., BAYOGLU I., EKINCI A., KOCA S. , KAVGACI H., et al.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.37, ss.12033-12038, 2016

2015

2015

Is second-line systemic chemotherapy beneficial in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC)? A multicenter data evaluation by the Anatolian Society of Medical Oncology.

ODABAS H., ULAS A., AYDıN K., INANC M., AKSOY A., YAZILITAS D., et al.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.36, ss.9641-8, 2015

2015

2015

Turkish National Breast Cancer Registry.

ALTUNDAG K., DUMANLI E., ALIUSTAOGLU M., UNCU D., OZKAN M., CICIN I., et al.

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, cilt.33, 2015

2015

2015

The changing of serum vitamin B12 and homocysteine levels after gastrectomy in patients with gastric cancer: do they associate with clinicopathological factors?

BILICI A., SONKAYA A., ERCAN S., USTAALIOGLU B., SEKER M., ALIUSTAOGLU M., et al.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.36, ss.823-8, 2015

2015

2015

Evaluation of Managerial Needs for Palliative Care Centers: Perspectives of Medical Directors.

KAFADAR D., INCE N., AKCAKAYA A., Gumus M.

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, cilt.16, ss.4653-8, 2015

2014

2014

Prognostic significance of protein kinase B/Akt pathway in patients with non-small cell lung cancer.

MAYADAGLI A., Karabulut G., BILICI A., Fatih O., KOCAK M., OZKAN A., et al.

Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, cilt.19, ss.157-63, 2014

2013

2013

Primary renal carcinoid: Treatment and prognosis

KORKMAZ T., Seber S., YAVUZER D., Gumus M. , Turhal N. S.

CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY, cilt.87, ss.256-264, 2013 Özet

2010

2010

Docetaxel combined with oral etoposide as second-line treatment for advanced gastric carcinoma after failure of platinum- and fluoropyrimidine-based regimens.

YILDIZ R., KALENDER M., DANE F., SEVINC A., Gumus M. , CAMCI C., et al.

Journal of oncology pharmacy practice : official publication of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, cilt.16, ss.173-8, 2010

2010

2010

Endometrial Adenocarcinoma Metastasis to Nasal Skin

SEZEN O. S. , ERASLAN G., COSKUNER T., YAVUZER D., BILICI A., BILGE S., et al.

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.39, 2010

2005

2005

Does the incidence of anal canal cancers differ in Moslem societies?

YUMUK P., ABACIOGLU U., DEMIR G., CABUK D., DANE F., Gumus M. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, cilt.20, ss.76, 2005

2004

2004

Timing of death from tumor recurrence after curative gastrectomy for gastric cancer

SAKAR B., KARAGOL H., Gumus M. , BASARAN M., KAYTAN E., ARGON A., et al.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS, cilt.27, ss.205-209, 2004 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

İleri Evre Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisinde Sunitinib'in Yeri

AYDIN K., GÜMÜŞ M.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Oncology Special Topics, cilt.6, ss.57-60, 2013

2012

2012

Epidemiology and Etiology in Gastric Cancer

GÜMÜŞ M.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Oncology Special Topics Issue, cilt.5, ss.1-5, 2012

2010

2010

Antijen Temelli Aşılar

GÜMÜŞ M.

Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, cilt.3, ss.77-82, 2010

2008

2008

NADİR BİR NAZOLAKRİMAL HEMANJİYOPERİSTOM OLGUSU

USTAALIOGLU B., SEKER M., BILICI A., ERKOL B., KEFELI U., YILDIRIM E., et al.

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.93-96, 2008
Link

2003

2003

PANKREAS KARS‹NOMLU OLGULARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

KOÇ Y., SARGIN H., GEMİCİ C., BOLUKBAS F., GÜMÜŞ M. , TEKÇE M., et al.

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi, cilt.14, ss.146-148, 2003
Link

2003

2003

MALİGN MEZOTELYOMA VAKALARINDA YÜKSEK DOZ METOTREKSAT UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

SEVER Ö. N. , GÜMÜŞ M. , SARGIN H., KOÇ Y., SALEPÇİ T., YAYLA A.

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi, cilt.14, ss.20-22, 2003

2001

2001

Ağrılı Diabetik Polinöropatide Vigabatrine Kullanımı

TÜRK Ü. B. , SARGIN H., ALP R., SARGIN M. , GÜMÜŞ M. , TEKÇE M., et al.

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.34, ss.8-12, 2001

2000

2000

Diyabet Süresi, HbA1c Düzeyleri ve Retinopati

GÜMÜŞ M. , URUTÜRK O., SARGIN M. , AKIN A. , KOÇ Y., ALİUSTAOĞLU M., et al.

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.862-864, 2000
Link

1998

1998

DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - I :DİABETİK KETOASİDOZ

KAVAKLI B., SARGIN M. , GÜMÜŞ M.

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, cilt.9, ss.710-713, 1998
Link

1998

1998

DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - III: LAKTİK ASİDOZ

KAVAKLI B., SARĞIN M. , GÜMÜŞ M.

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, cilt.9, ss.718-719, 1998
Link

1998

1998

BİR İNSÜLİNOMA OLGUSU

Yıldız G., Kavaklı B., GÜMÜŞ M. , Küçük H. F. , Salepçi T., Sargın M. , et al.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, ss.706-709, 1998
Link

1997

1997

CUSHİNG SENDROMU İLE SEYREDEN BİR SÜRRENAL KARSİNOM OLGUSU

DOLAPCIOĞLU C., KAVAKLI B., TUNCER K., KILIÇ D., AKTUNÇ E., GÜMÜŞ M. , et al.

KARTAL EĞİTİM veARAŞTIRMA KLİNİKLERİ, cilt.8, ss.656-659, 1997
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Retroperitoneal sarcomas with 3 cases

Uçar T., Turan T., Toksöz Yıldırım A., GÜMÜŞ M. , ÇAŞKURLU T. , YILDIRIM A.

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.296-297

2018

2018

BEP chemotherapy in non-seminomatous testis cancer with multiple liver metastasis: a case report

Şendoğan F., Uçar T., Turan T., GÜMÜŞ M. , YILDIRIM A.

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.279

2017

2017

Anxiety And Depressıon In Cancer Dıseases

ÇİL AKINCI A. , COŞAR ÇETİN F. , TUNA R. , GÜMÜŞ M.

2nd International Science Symposium-Science Festival, ISS2017, Tiflis, Gürcistan, 05 Eylül 2017, ss.71

2017

2017

Kanserli Hasta Eşlerinin Bakımverme Yükü

ÇİL AKINCI A. , TUNA R. , GÜMÜŞ M.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran 2017, ss.199

2013

2013

The Social Phobia Trend of in University Students

YANIK A. , Bor E., Baydeniz S., Kudret S., Tekin İ., Boz H., et al.

Vlll. German-Turkish Congress of Psychiatry, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 2013

2009

2009

REGATE: Global Mide Kanseri Kayıt Çalışması Türkiye Verileri

Yalçın Ş., GÜMÜŞ M. , Kılıçkap S., Alkış N., Alkış N., Alkış N., et al.

18.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Nisan 2009, ss.17

1999

1999

The sensitivity of beta hemolytic streptococci from throat to antibiotics

SAMASTI M. , Er E., Akdoğan M., Gümüş M. , Özdemir A.

6. Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy-Infectious Diseases, Türkiye, 01 Mayıs 1999, ss.81

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Jinekolojik Tümörler

GÜMÜŞ M.

Jinekolojik Tümörler, Aydıner A, Aslay I, Berkman S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-309, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anadolu Kliniği

Editörler Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Journal of Oncological Sciences

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yeni Üroloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2012 - 2012

2012 - 2012

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji

Özel Sayı Editörü

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Başkan

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Kanser Çalışma Grubu

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilimsel Kurulu

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

SBAG-Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu

Danışman

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mart 2017

Mart 2017

II.Cerrahi, Gastroenterohepatoloji ve Onkoloji Günleri

Şubat 2017

Şubat 2017

IV:Nadir Tümörler Sempozyumu

--Seçiniz--

Şubat 2017

Şubat 2017

Genitourinary Cancer Symposium 2017

Florida

Ocak 2017

Ocak 2017

Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

6.International Gastrointestinal Cancer Conference

Antalya

Aralık 2016

Aralık 2016

Tüba Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu

Kasım 2016

Kasım 2016

TKRCD Sonbahar Sempozyumu Kolorektal Kanser

Eskişehir

Kasım 2016

Kasım 2016

5.Onkolojide Arayışlar Sempozyumu

İzmir

Kasım 2016

Kasım 2016

VII.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Antalya

Ekim 2016

Ekim 2016

12.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı

Antalya

Haziran 2016

Haziran 2016

ASCO Annual Meeting 2016

Illinois

Mayıs 2016

Mayıs 2016

3. Ulusal İmmuno-Onkoloji Kongresi

Antalya

Aralık 2015

Aralık 2015

Prostat Kanseri Çalıştayı

Ankara

Ağustos 2015

Ağustos 2015

PEGF/USV/P3/003 Investigator Meeting

Athína

Haziran 2015

Haziran 2015

ASCO Annual Meeting 2015

Illinois

Mayıs 2015

Mayıs 2015

2. Ulusal İmmuno-Onkoloji Kongres

Antalya

Nisan 2015

Nisan 2015

21.Ulusal Kanser Kongresi

Antalya

Aralık 2014

Aralık 2014

TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Proplemler Sempozyumu

Ankara

Aralık 2014

Aralık 2014

İstanbul Bilim Üniversitesi 6. Onkoloji Günleri

Bolu

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Metastatik Melanom Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Çalıştayı

Sakarya

Haziran 2014

Haziran 2014

Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı

Ankara

Haziran 2014

Haziran 2014

ASCO Annual Meeting 2014

Illinois

Şubat 2014

Şubat 2014

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular

Kayseri

Haziran 2013

Haziran 2013

ASCO Annual Meeting 2013

Illinois

Nisan 2013

Nisan 2013

20.Ulusal Kanser Kongresi

Antalya

Ekim 2011

Ekim 2011

13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Antalya

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu

İstanbul

Nisan 2011

Nisan 2011

19.Ulusal Kanser Kongresi

Antalya

Şubat 2011

Şubat 2011

4.Üroonkoloji Kış Sempozyumu

Hatay

Şubat 2010

Şubat 2010

ESMO Course Essentials of Medical Oncology

İstanbul

Nisan 2009

Nisan 2009

18.Ulusal Kanser Kongresi

Antalya

Şubat 2009

Şubat 2009

Baş-Boyun ve Akciğer Kanserleri Sempozyumu

Bursa

Nisan 2007

Nisan 2007

17.Ulusal Kanser Kongresi

Antalya

Mayıs 2000

Mayıs 2000

IV Ovroosiyo Halqaro Gastroenterologiya Kongressi

Toskent

Mayıs 2000

Mayıs 2000

26.Ulusal Diyabet Kongresi

Gaziantep

Nisan 2000

Nisan 2000

Erektil Disfonksiyon ve Sildenafil

Antalya

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2017

Ocak 2017

Anadolu Kliniği

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Bezmialem Science

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Türkiye Klinikleri Journal Of Case Reports

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2010

Aralık 2010

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2010

Aralık 2010

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

II.Cerrahi,Gastroenterohepatoloji ve Onkoloji Günleri

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

IV.Nadir Tümörler Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

6.International Gastrointestinal Cancer Conference

Moderatör

Antalya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Prostat Kanserine Olgular Eşliğinde Multidisipliner Yaklaşım

Panelist

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

TKRCD Sonbahar Sempozyumu Kolorektal Kanser

Davetli Konuşmacı

Eskişehir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

5.Onkolojide Arayışlar Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

12.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

3.Ulusal İmmuno-Onkoloji Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

2.İmmuno-Onkoloji Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

2.İmmuno-Onkoloji Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

21.Ulusal Kanser Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

İstanbul Bilim Üniversitesi 6.Onkoloji Günleri

Davetli Konuşmacı

Bolu-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Metastatik Melanom Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Çalıştayı

Oturum Başkanı

Sakarya-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

20.Ulusal Kanser Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

19.Ulusal Kanser Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

4.Üroonkoloji Kış Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Hatay-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

ESMO Course Essentials of Medical Oncology

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

18.Ulusal Kanser Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Baş-Boyun ve Akciğer Kanserleri Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1132

h-indeksi (WOS): 17

Jüri Üyelikleri

Kasım-2016

Kasım 2016

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

Tıpta Uzmanlık Tez Savunması - ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

Nisan-2016

Nisan 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK

Şubat-2015

Şubat 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - ÜAK