Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Türkiye Siyasi Kültüründe Sağ-Sol Ayrımı ve Milli Görüş Hareketi

Turkish Studies, vol.12, no.8, pp.1-10, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Malik bin Nebi’nin Tarih Felsefesi ve İslam

Tezkire, no.70, pp.87-96, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Etkileşim ve Benlik Kaynağı Olarak Aile

Medeniyet ve Toplum, vol.3, no.1, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İki Modernleşme Arasında Türkiye’de Siyasal Kültür Değişmesi ve Medya

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.154-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Turgut Özal ve Anavatan Partisi Muhafazakarlığı

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.55, pp.121-139, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Modernleşmesi Karşısında Dini Gruplar

İnsan ve Toplum, vol.7, no.1, pp.1-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Siyasi Kültüründe Laiklik Meselesi, 15 Temmuz Sonrası Laiklik Tartışmaları ve FETÖ

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.49, pp.37-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.48, pp.41-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Siyasal Toplumsallaşma ve Gençlik

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.113-143, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Gençlik Toplumsallaşmasında Akran ve Arkadaş Grupları”, Gençlik Araştırmaları Dergisi

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.8-21, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Muhafazakar Siyasal Kültürde Bir Sembol Olarak Necip Fazıl Kısakürek

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.39, pp.31-43, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Muhafazakarlığa Nurettin Topçu'nun Eleştirel Katkısı

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.37, pp.141-154, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Konya'nın Muhafazakarlık Algısı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.36, pp.145-167, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancıda Aranan Yerlilik

Sosyoloji Divanı, no.1, pp.45-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Laiklik Sözleşmesi Temelinde Güdümlü Muhalefet: Serbest Cumhuriyet Fırkası

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.49-62, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kulu Örneğinde Erken Yaşta Evlenme Olayının Algılanışı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.86-102, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Muhafazakarlığın Direnme Odağı Olarak Aile

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.31, pp.3-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Said Halim Paşa Düşüncesinde Yerlilik Meselesi

TYB Akademi, no.3, pp.141-150, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

“Jules Verne'in Yirminci Yüzyılda Paris Adlı Romanından Bir Dönemin Bilim Algısını Okumak

S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, no.16, pp.183-190, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumun Varoluşsal Temeli Olarak Ticaret

S.Ü. Karaman İİBF Dergisi, vol.5, no.1, pp.51-60, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Mehmet Akif Ersoy Düşüncesinde Çalışma ve Safahat'ta Çalışma Ahlakı

in: Emek ve İş Ahlakı, M. E. Kala, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.207-221, 2022

Ailede Mahremiyet

in: Tüm Yönleriyle Mahremiyet, Ş. Albayrak, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, pp.389-403, 2022

Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve İslam

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce 5, L. Sunar, Editor, YTB Yayınları, Ankara, pp.203-227, 2022

Müslümanların Tarihe Dahil Olma İmkanı: Malik Bin Nebi'nin Tarih Felsefesi ve İslam Medeniyeti Anlayışı

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce 6, L. Sunar, Editor, YTB Yayınları, Ankara, pp.35-59, 2022

Geçmişten Geleceğe Konya'nın Gelişimi

in: Konya: Bir Şehrin Gelişimi, L. Sunar,S. Y. Güleç, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.119-152, 2022

Kemal Tahir ve Türkiye Siyasi Kültürü

in: Kemal Tahir Kitabı: Bir Dönem Üç Aydın, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.177-186, 2021

Türkiye’de Muhafazakar Düşüncenin Oluşumu ve Farklı Biçimleri

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, Lütfi Sunar, Editor, YTB Yayınları, Ankara, pp.291-311, 2020

Tarihsel ve Sosyolojik Bir Mesele Olarak Türk Modernleşmesi

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, Lütfi Sunar, Editor, YTB, Ankara, pp.123-143, 2020

1980 Sonrası İslamcılarda Modernlik Karşıtlığı

in: Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler II, Lütfi Sunar, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, pp.37-53, 2019

Türkiye’de Siyasal Süreçlerin Toplumsal Değişime Etkileri

in: Türkiye'de Toplumsal Değişme, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.93-136, 2019

Aliya İzzetbegoviç’in Dram ve Ütopya Ayrımı ve İslam Yorumu

in: Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslam, Mahmut Hakkı Akın, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.33-48, 2018

İslamcılığın Fetret Devri, Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Kısakürek

in: İslam’ı Uyandırmak II , Lütfi Sunar, Editor, İlem, İstanbul, pp.103-120, 2018

Aliya İzzetbegoviç

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

MTTB Gençliği ve Necip Fazıl Kısakürek

in: 100. Yılında MTTB, Mahmut Hakkı Akın,Serkan Yorgancılar, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.133-144, 2017

Osman Turan: Türkiye'de Muhafazakar Milliyetçilik

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi, Öner Buçukçu, Editor, Bibliyotek Yayınları, Ankara, pp.215-229, 2017

Culture and Civilization in the Thought of Alija Izetbegovic

in: Civilization Debates in Islamic World, Lütfi Sunar, Editor, Oxford University Press, London , New Delhi, pp.263-284, 2017

1960-1980 Arası Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek

in: 1960-1980 Arasıİslamcı Dergiler , Vahdettin Işık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.185-203, 2016

Bir Toplumsallaşma Aracısı Olarak Komşu

in: Komşuluk Kültürü, Ahmet Koyuncu, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.73-87, 2014

Kent Hayatı ve Duyular

in: Kent Sosyolojisi , Köksal Alver, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.461-473, 2012

Siyasetin Mekanı Kent

in: Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.275-289, 2012

Namık Kemal'in Siyasi Düşüncesinde Temel Kavramlar: İlerleme, Hürriyet ve Vatan

in: Namık Kemal, Hüseyin Su,Abdurrahim Karadeniz, Editor, Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Tekirdağ, pp.147-152, 2012

Türkiye'de Kent Sosyolojisi Alanına Yeni Bir Katkı: Kent Dindarlığı Meselesi

in: Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları: Kent ve Kentler, Rıza Sam,Neslihan Sam, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.59-73, 2012

Toplumsallaşma Sözlüğü

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2011

İktidarda Muhalefetten İktidar Muhafazakârlığına: Türkiye'de Muhafazakârlık Üzerine Bir Değerlendirme

in: Toplumsal Hareketler, Gülcan Işık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.87-101, 2011

Bir Kültür Bilimi Olarak Sosyoloji ve Kültür Sosyolojisi

in: Kültür Sosyolojisi, Köksal Alver, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.85-97, 2007