Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik - Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2005 Postgraduate

  Sosyolojide Yöntem Sorunu Olarak Anlama ve Açıklamanın Sınırları

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English