Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

From democracy to despotism: Tocqueville on slavery, colonialism, and "other"

Ilahiyat Studies, vol.5, no.2, pp.155-188, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Sosyoekonomik Esitsizlikler ve Tabakalasma Arastırmalarının Gelisimi: Bibliyometrik Bir Analiz.

İnsan ve Toplum, vol.10, no.4, pp.505-541, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Occupational Prestige in Turkey in the Framework of Transforming Working Life

Journal of Economy Culture and Society, no.1, pp.29-58, 2020 (International Refereed University Journal)

Hegel’in Ödipal Sfenksi: Dogu-Batı Karsılasmalarının Bir Yansıması

Düsünen Sehir, vol.11, pp.129-135, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Müslüman Toplumlarda Çagdas Medeniyet Tartısmaları.

Artuklu Akademi, vol.7, no.1, pp.77-97, 2020 (National Refreed University Journal)

Occupational Prestige in Turkey in the Framework of Transforming Working Life

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, pp.29-58, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Dünyanın Yeniden Kurulması Gerekiyor

Lacivert Dergisi, no.52, pp.24-27, 2018 (National Non-Refereed Journal)

STK Üyeligi Iliski Ölçümü Için Ölçü Degil.

Genç Dergisi, no.147, pp.6-7, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kemal Karpat Neden Göz Ardı Edildi? Modernlesmeye Dair Farklı Bir Bakıs

Tezkire, vol.64, no.64, pp.31-56, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Orta Sınıfların Degisen Konumu.

Lacivert Dergisi, no.40, pp.24-27, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Bilimlerde Bir Yenileme İmkânı Olarak İbn Haldûn

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.16, pp.137-167, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Weberian Critique of Weber: Re-Evaluation of Sabri F. Ülgener’s Studies on Socio-Economic Structure of Turkey

Journal of Economics and Political Economy, no.1, pp.186-196, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The culture wars redux? The polarization of social and political attitudes in Turkey

Social Currents, vol.2, no.4, pp.393-412, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Toplumsal Değişim

Sosyoloji Dergisi, no.29, pp.83-116, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Toplumsal Değişim Çalışmalarının Kuramsal Temelleri Yeni Bir Tasnif Denemesi.

Sosyoloji Divanı, vol.2, no.4, pp.167-186, 2014 (Other Refereed National Journals)

Aydınlanma Döneminde Doğuya Bakış: Değişen İlgiler Ve Söylemler

Sosyoloji Dergisi, no.24, pp.59-82, 2012 (National Refreed University Journal)

Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx Ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

İnsan ve Toplum, vol.1, pp.29-56, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Despotizme Karşı Omuz Omuza: Marx ve Weber'de Doğu Toplumları

Alt Üst, no.5, pp.58-59, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Weber'in İktisat Sosyolojisi Uygarlığı Anlamanın Anahtarı Olarak İktisadi Zihniyet.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, no.45, pp.19-42, 2012 (National Refreed University Journal)

Weber’in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.22, pp.423-442, 2011 (International Refereed University Journal)

Marx'ın Doğu'ya Bakışı: Batı'nın Tanımlanmasının Bir Aracı Olarak Doğu

Doğu Batı Dergisi, no.55, pp.157-180, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de İş Ahlakı Çalışmaları Mevcut Durum ve Yönelimler

İş Ahlakı Dergisi, vol.3, no.5, pp.41-67, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkçe'de Emperyalizm Literatürü

Sosyoloji Dergisi, no.18, pp.193-222, 2008 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı

Sosyoloji Dergisi, no.14, pp.57-80, 2007 (International Refereed University Journal)

Batı Düşüncesinde Yeni Arayışlar Ve Roy Bhaskar’ın Eleştirel Realizm Felsefesi

Sosyoloji Dergisi, no.15, pp.85-100, 2007 (International Refereed University Journal)

Kadro Hareketi ve Türk Devlet İdeolojisi'nin Oluşumu

Literatür Dergisi, no.3, pp.511-526, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modern Batı Düsüncesinde Öteki.

Kayseri Düsünce Okulu, Kayseri, Turkey, 11 February 2020, no.3206342

STK’ların Devlet ile Iliskileri. STK’ların Kamu, Is Dünyası ve Uluslararası Iliskilerini Konumlandırma Çalıstayı

STK’ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 04 November 2019, no.5941130

Mesleklerin endüstri toplumu sonrası dönüşümü: Diploma önemini kaybediyor mu?

The 4th International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.242-243 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Egitime Dayalı Sosyal Hareketliligin Dinamikleri. 9. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Türkiye’de Egitime Dayalı Sosyal Hareketliligin Dinamikleri. 9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 September 2019, no.5835219

Decline of credentialism: Post-industrial transformation of professions in Turkey

ISA RC52 Interim Meeting: Professions and society. Facing the challenges of marketization, globalization and digitalization, Florence, Italy, 4 - 06 July 2019, pp.1-2 Sustainable Development

Modernlesme ve Islami hareketler.

ORTADOGU’DA GÜNCEL EGILIMLER ULUSLARARASI KONGRESI, Tekirdağ, Turkey, 08 November 2018, no.4722987

The Ethics of World Religions: Weber’xxs Eurocentric Perpective on the Problem of Salvation.

International Conference on “Kant, Max Weber, Carl Schmitt, and the Impossibility of a Rational Grounding of Values”, İstanbul, Turkey, 11 - 12 June 2018, no.4722860

Türkiye de Sivil Toplum Kurulusları Islami STK ların Tarihi ve Gelecegi.

Türkiye'de Dini Grupların Degisimi Çalıstayı, İstanbul, Turkey, 10 February 2018, no.3206288

”Out of Eurocentrism: What Can be the Sources of a Non-Eurocentric Sociology?”.

World Sociology, Common Tools, Situated Knowledge and Productive Connections: University Paris-Nanterre, Paris, France, 01 February 2018, no.4744072

Uygarlıgın Olusumunda “Öteki”nin Yeri: Ibn Halduncu Perspektiften Farklılıklar ve Toplumun Kurulusu.

2.Türk ve Cezayir Sosyal Bilimler Konferansı: Kimlik ve Kültürel Farklılık, Sakarya, Turkey, 14 - 15 November 2017, no.4105898

Iktisat için Ahlâk Düsünme. 4. Ahlak Surası

Iktisat için Ahlâk Düsünme. 4. Ahlak Surası, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2017, no.4090454

Medeniyetlerin Olusumunda Göçün Rolü: Ibn Haldun’a Göre Sosyal Dinamizmin Kaynagı.

ULUSLARARASI IBN HALDUN SEMPOZYUMU: Açık Medeniyet: Karsılasmalar, Farklılıklar ve Belirsizlikler, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, no.4105860

Modernlesme ve Muhafazakarlık Arasında Islamcılıgın Toplumsal Tahayyülü. 2. ISLAMCI DERGILER SEMPOZYUMU: “1960 ÖNCESI ISLAMCILIK DÜSÜNCESI VE DERGILER”

odernlesme ve Muhafazakarlık Arasında Islamcılıgın Toplumsal Tahayyülü. 2. ISLAMCI DERGILER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 12 March 2017, no.4063628

Esitsizlikleri Asmak Mümkün mü Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları

Akdeniz Uygarlıkları Arastırma Enstitüsü Akdeniz Konferansları, Antalya, Turkey, 15 December 2016

The Role of Migration on the Formation of Civilizations The Sources Social Dynamism According to Ibn Khaldun.

5th STT-MENA Conference: Migration and Socio-Cultural Change, Sakarya, Turkey, 12 - 13 December 2016, no.3206162

Sosyolojiden Sosyalizme Bir Yol Var mı Cemil Meriç in Saint Simon Okuması

Dogumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2016, no.3206103

Islam Dünyasında Medeniyet Tartısmaları

Sakarya Üniversitesi Ortadogu Enstitüsü, ORMER Sosyoloji Konusmaları, Sakarya, Turkey, 09 November 2016, no.3206314

Türkiye de Modernlesme ve Devlet Toplum Iliskilerinin Yeniden Ele Alınmasında Milli Görüs.

Dogumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüs Düsüncesi Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 October 2016, no.3206188

Dünya Tarihinin Ekseni ve Zemini Olarak Islam Medeniyeti.

ILEM Açılıs Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 October 2016, no.3206329

Islam Dünyasında Medeniyet Tartısmaları Yeni Bir Toplum Modelinin Imkân.

Günümüz Islam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2016, no.3206200

Türkiye de Modernlesme ve Devlet Toplum Iliskileri.

Kayseri Uluslararası Ögrenciler Akademisi, Kayseri, Turkey, 06 October 2016, no.3206351

Social Injustices and Inequalities in the Muslim World.

IIIT Turkey Summer School 2016: Muslim Societies Contemporary and Future Challenges, İstanbul, Turkey, 7 - 23 August 2016, no.3212776

The Bases of Muslim Social Thought Society and State in the Muqaddimah of Ibn Khaldun.

Foundation Centre of Islamic Civilization (FOCIC) Balkan Academy, İstanbul, Turkey, 22 January - 29 June 2016, no.3212806

Sources of Modernity and Eurocentrism.

UNIKAT Student Association, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2016, no.3212836

Sarkiyatçı Tasvirden Artakalanlar Sehrin Islam Medeniyetindeki Kurucu Rolleri.

Uluslararası Sehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 24 April 2016, no.3206212

Türkiye deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alıskanlıkları ve Yasam Biçimlerinde Ayrım

III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2016, no.3206268

Islam ile Batının Ikinci Karsılasması Haçlı Mektuplarındaki Öteki Tahayyülü.

Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu , Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016, no.3206280

Dünya da ve Türkiye de Esitsizlik ve Sosyal Adalet.

4. Islam Iktisadı Atölyesi: Islam Iktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2016, no.3206246

Modernlesme Yorgunlugu ve Teori Sorunu Türkiye de Toplumsal Degisimi Açıklamak.

Toplumsal Degisim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 March 2016, no.3206274

Marx ve Weber de Dogu Toplumları.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Konya, Turkey, 26 February 2016, no.3206336

Tabakalasma Analizlerine Bir Zemin Olarak Türkiye SES Endeksi.

Tabakalasma ve Degisim Çalısmaları Atölyesi: “Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik”, İstanbul, Turkey, 20 - 21 January 2016, no.3212473

Egitimle Esitsizlikleri Asmak Mümkün mü ?

Egitimi Yeniden Düsünmek Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 December 2015, no.3206225

Türkiye de Is ve Çalısma Hayatı Baglamında Mesleklerin Itibarı

8. Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatısmalar ve Eylemlilikler Çagında Sosyoloji, İstanbul, Turkey, 12 May 2015, no.3206177

Books & Book Chapters

Islah: Eskiyi Dönüstürüp Yeniyi Kurmak

in: Islah: Çagdas Islam Düsüncesinde Yenilenme ve Degisim, Lütfi Sunar, Editor, Ilmi Etüdler Dernegi, İstanbul, pp.1-13, 2020

Giris: Hafıza, Tarih ve Kaynak

in: Sesler ve Izler: Dergi Yayıncıları ile Sözlü Tarih Görüsmeleri, Lütfi Sunar,Büşra Bulut, Editor, İLEM Yayınları, İstanbul, pp.1-13, 2020

The Weberian City, Civil Society, and Turkish Social Thought

in: The Oxford Handbook of Max Weber, Edith Hanke,Lawrence Scaff,Sam Whimster, Editor, Oxford University Press, London , Oxford, 2019

Social Justice in Islam: An Introduction)

in: Social Justice and Islamic Economics: Theory, Issues and Practice, Touseef Azid,Lutfi Sunar, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.1-11, 2019

Modern Dönemde Insan Tartısmaları: Genel Bir Giris

in: Insanı Yeniden Düsünmek: Modern Düsüncede Temel Tartısmalar, Lütfi Sunar,Latif Karagöz, Editor, İLEM Yayınları, İstanbul, 2019

Conclusion

in: Social Justice and Islamic Economics: Theory, Issues and Practice, Touseef Azid,Lütfi Sunar, Editor, Routledge, London/New York , London, 2019

Modern Zamana Geçerken Bedenlesen Insan: John Locke’un Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Elestirisi

in: Insanı Yeniden Düsünmek: Modern Düsüncede Temel Tartısmalar, Lütfi Sunar,Latif Karagöz, Editor, İLEM Yayınları, İstanbul, 2019

Islamcılıgı Konumlandırmak: Genel Bir Giris

in: Bir Baska Hayata Karsı: 1980 Sonrası Islamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve Isimler (4 Cilt), 1. Cilt: Islamcılıgı Konumlandırmak,, Lütfi Sunar, Editor, Konya Büyüksehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.1-18, 2019

Giris

in: Islam SIyaset Düsüncesi, Lütfi Sunar,Özgür Kavak, Editor, Nober Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2018

Patrimonyalizmin Gölgesinde Islam Siyasal Düsüncesinin Anlasılması Sorunu

in: İslam Siyaset Düşüncesi, Lütfi Sunar,Özgür Kavak, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2018

Adalet: Islamî ve Batılı Perspektifler

İktisat Yayınları, İstanbul, 2017

Introduction: Debates on Civilization, Islam and Modernity: Some Critical Perspectives on the Current Agenda

in: Debates on Civilization in the Muslim World Islam and Modernity, Lütfi Sunar, Editor, Oxford University Press, London , New Delhi, pp.1-28, 2017

Ahlâk ve Ötekini Tartısmak

in: Ahlâk ve Baskası: Modern Felsefe ve Islam Düsüncesinde Öteki, Sunar Lütfi, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, 2017

Iskoç Ahlâk Teorisi ve Öteki: Aydınlanma ve Avrupamerkezci Modernitenin Olusumu

in: Ahlâk ve Baskası: Modern Felsefe ve Islam Düsüncesinde Öteki, Sunar Lütfi,Varlık Selami, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, 2017

Çagdas SosyolojideToplumsal Degisim-I

in: Toplumsal Degisme Kuramları, Mustafa Altunoglu, Editor, Açık Ögretim Fakültesi, İstanbul, 2017

Türkiye’de Sosyal BilimlerdeToplumsal Degisim

in: Toplumsal Degisme Kuramları, Mustafa ALTUNOGLU, Editor, Açık Öğretim Faültesi, İstanbul, 2017

Çagdas SosyolojideToplumsal Degisim-II

in: TOPLUMSAL DEGISME KURAMLARI, Mustafa Altunoglu, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, 2017

Ali Seriati

in: Islam Düsünce Atlası, Ibrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2017

Rethinking Civilization and its Others: Historical Stages and Social Taxonomies

in: Debates on Civilization in the Muslim World Islam and Modernity, Lütfi Sunar, Editor, Oxford University Press, New Delhi, pp.46-79, 2017

Ziya Gökalp

in: Islam Düsünce Atlası, Ibrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyüksehir Belediyesi, Konya, 2017

Rethinking Civilization and its Others: Historical Stages and Social Taxonomies

in: Debates on Civilization in the Muslim World Critical Perspectives on Islam and Modernity, Lütfi Sunar, Editor, Oxford University Press, London , London, 2017

adı:(“Batı Ruhu”nu Kurtarmak: Karsılastırmalı Medeniyetler Tarihi ve Max Weber

in: DÜNYADA TARIHÇILIK: Dönemler/ Okullar/ Yaklasımlar ve Tarihçiler, Ahmet Simsek, Editor, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, 2017

Toplumsal Degisme: Kuramsal veKavramsal Bir Çerçeve

in: Toplumsal Degisme Kuramları, Mustafa ALTUNOGLU, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul, 2017

Sosyoloji Dergisi (Alan endeksleri) / Dergi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2016

Sosyoloji Konferansları (Alan endeksleri) / Dergi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2016

Sosyal Tabakalaşma

Auzef, İstanbul, 2016

Toplumsal Yaşamda Değerler: Modernleşme, Muhafazakârlaşma ve Kutuplaşma

in: Türkiye'de Toplumsal Değişim, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.327-360, 2016

Introduction: Marginalizing Eurocentrism: Critics and Encounters in the Contemporary Social Structures

in: Eurocentrism at the Margins Encounters Critics and Going Beyond, Lütfi Sunar, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-20, 2016

Türkiye’de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Editor, Matbu Kitap, İstanbul, pp.238, 2016

Tocqueville ve Öteki: Sömürge, Kölelik ve Eşitsizlik

in: Sömürge ve Kölelik Öteki Üzerine Seçme Yazılar Alexis de Tocqueville, Lütfi Sunar, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.15-58, 2016

Toplumsal Değişimi Açıklamak: Temel Kavram ve Kuramlar

in: Türkiye'de Toplumsal Değişim, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, pp.1-36, 2016

The Constitution of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the Other

in: Eurocentrism at the Margins Encounters Critics and Going Beyond, Lütfi Sunar, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.21-40, 2016

Giriş: Türkiye’de Tabakalaşma ve Eşitsizliği Tartışmak

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Editor, Matbu Kitap, İstanbul, pp.484, 2016

Türkiye’de Degisen Sosyo-Ekonomik Yapı Içerisinde Meslekler

in: Türkiye de Toplumsal Tabakalasma ve Esitsizlik, SUNAR LÜTFI, Editor, Matbu Kitap, İstanbul, 2016

Giris: Türkiye’de Tabakalasma ve Esitsizligi Tartısmak

in: Türkiye de Toplumsal Tabakalasma ve Esitsizlik, Lütfi Sunar, Editor, Matbu Kitap, İstanbul, 2016

Değişim Sosyolojisi

Auzef, İstanbul, 2015

Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler / Kitap

Nobel Yayınları, İstanbul, 2015

Editörün Takdimi

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Lütfi Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2015

Marx ve Weber'de Doğu Toplumları

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012

İş Ortaklıkları

İto, İstanbul, 2011

Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2010

Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Kitabı / Kitap

İbb Kültür İşleri Müdürlüğü, İstanbul, 2007

Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?

in: Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Kitabı, Lütfi Sunar, Editor, İbb Kültür Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, pp.27-54, 2007

Sivil Toplumu Konuşmak

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005

Other Publications