Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyoloji Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Yildiz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2002 Undergraduate Double Major

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Ekonomi, Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası İlişkiler(İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Oriental Societies in Karl Marx and Max Weber

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyoloji Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar

  Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner German