Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilge Liderlik: Ahmet Ziylan’ın Hayatına İlişkin Nitel Bir Analiz

İş'te Davranış, vol.5, no.2, pp.64-74, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Dijital İşletmenin Sınırları

Bilimevi İktisat, no.3, pp.54-77, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Web Reputation Index for XU030 Quote Companies

Journal of Industrial and Intelligent Information, vol.3, no.2, pp.110-113, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol.5, no.3, pp.221-225, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Web Based Reputation Index Of Turkish Universities

International Journal of E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning, vol.4, no.3, pp.197-203, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Productive Academic Database Enrolment

International Proceedings of Economics Development and Research, vol.76, pp.40-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

CORRELATION BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND WEB TRENDS OF TOP 30 COMPANIES IN TURKEY

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), vol.5, no.2, pp.39-49, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact Of Employment Web Sites’ Traffic On Unemployment: A Cross Country Comparison

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), vol.5, no.2, pp.130-138, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İnsan Kaynakları Yönetimine Süreç Yaklaşımı: Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.10, no.37, pp.89-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Amerika Birleşik Devletleri’nin İktisadi Büyümesinin Nedenleri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.49, no.563, pp.5-22, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Büyük İşletmeler Devleti: Kuruluş Dönemi Amerikan Ekonomik Büyümesinde Siyasi Yapının Rolü

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.7, no.14, pp.377-394, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Devletin İktisadi Büyümedeki Rolü

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Online Network Management: Everywhere, Instant Yet Loose

International Journal of Business, Humanities and Technology, vol.1, no.2, pp.177-183, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model

Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting and Finance: Revisiting Accountant's Role in the Disruption Era of Information Technology Advancement, Yogyakarta, Indonesia, 25 April 2018, pp.42

Between Positive and Negative Impact of Technology A Perfect Synthesis: The Internet

ULUSLAR ARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Bosnia And Herzegovina, 01 December 2011, vol.1

Şikago Kenti Örneğinde Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Tanımı ve Trakya Bölgesi İçin Çıkarılacak Dersler

2. Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Turkey, 01 January 2011, vol.1

Books & Book Chapters

İmaj ve Algı Yönetimi

in: Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram Araştırma Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.331-346, 2021

Eğitim Kurumu Açma Süreci

in: Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram, Araştırma, Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.395-424, 2021

Education and Market

in: , İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.31-43, 2020 Sustainable Development

STK'larda İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı, Nihat Erdoğmuş,Züleyha Sayın, Editor, Kurumsal Yönetim Akademisi, İstanbul, pp.55-79, 2020

Toplam Kalite Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

STRATEJİK LİDERLİK

in: ÖRGÜTLERDE LİDERLİK, Çetin Ş. ve Baltacı R., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.276-306, 2018

ABD Nasıl Kalkındı?

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Temel İşletmecilik

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Gençlik, Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi

in: Gençlik ve Gönüllülük, Kesgin B. ve Yaman M., Editor, Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.9-30, 2016

Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar

in: Sosyal Psikoloji, Güney S., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2015

Dijital İşletme

Cinius Yayınları, İstanbul, 2013

Reputation Management in Global Financial Institutions

in: Managerial Issues in Finance and Banking, Hacioglu Ü., Dincer H., Editor, Springer International Publishing Switzerland, Cham, pp.1-12, 2013

Other Publications